e-podpis przez komórkę

Polska Telefonia Cyfrowa Sp z o.o., operator sieci Era, zakończyła testy poprzedzające uruchomienie usługi Podpisu Elektronicznego przez telefon komórkowy. Pierwszy w Polsce i jeden z pierwszych na świecie podpis złożono przez telefon sieci Era.

Polska Telefonia Cyfrowa Sp z o.o., operator sieci Era, zakończyła  testy poprzedzające uruchomienie usługi Podpisu Elektronicznego przez telefon komórkowy. Pierwszy w Polsce i jeden z pierwszych na świecie podpis złożono przez telefon sieci Era.

Podpis elektroniczny składany w sieci Era wykorzystuje technologię PKI (Public Key Infrastructure - Infrastruktura Klucza Publicznego). Rozwiązanie zastosowane w sieci Era korzysta z dwóch różnych kluczy szyfrujących. Jeden z nich, prywatny, dostępny jest tylko właścicielowi i służy do zatwierdzania dokumentów, a drugi, jawny, potwierdza autentyczność podpisu. W trakcie transakcji urządzeniem przechowującym klucz prywatny była karta SIM GSM, a zatwierdzenie transakcji wykonane zostało bezpośrednio z telefonu komórkowego. Do podpisywania dokumentów przez telefon komórkowy wykorzystano certyfikaty wydane przez Unizeto CERTUM oraz infrastrukturę bezpiecznego podpisu elektronicznego wdrożonego przez AIG PTE S.A..

Reklama

Podpis Elektroniczny przez telefon komórkowy w sieci Era pozwoli na zatwierdzanie dokumentów elektronicznych bezpośrednio w komputerze i potwierdzanie transakcji w Internecie lub Era Omnix. Równie łatwe będzie składanie podpisu pod wiadomością e-mail, a w przyszłości także pod deklaracją podatkową.

Planowane jest też szyfrowanie oraz autoryzacja dostępu do Internetu, czy komputerowych sieci korporacyjnych. Wdrożenie Mobilnego Podpisu Elektronicznego może być pierwszym krokiem do masowego wykorzystywania PKI w Polsce.

Każdorazowo, do podpisu przesyłanego z telefonu komórkowego sieć Era dołączy certyfikat potwierdzający jego autentyczność. Odbiorca podpisanego dokumentu lub transakcji będzie mógł sprawdzić i potwierdzić ważność podpisu bezpośrednio u wystawcy certyfikatu.

INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy