Jak sprawdzić ile mam na PPK i czy mogę wypłacić pieniądze?

Pracownicze Plany Kapitałowe to alternatywny sposób odkładania pieniędzy na emeryturę. Czy warto odkładać pieniądze na PPK dalej, czy lepiej zrezygnować i zrobić wypłatę? Wyjaśniamy jaka część wypłaty przelewana jest na konto, ile wpłaca pracodawca oraz jaką kwotę zebraliście. Sprawdzenie stanu konta PPK w internecie jest bardzo proste. Jak to zrobić? Wystarczy zalogować się na indywidualne konto przypisane każdemu użytkownikowi programu emerytalnego.

Co to jest PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) są dobrowolnym i ogólnodostępnym programem oszczędzania na emeryturę, zaliczanym do tzw. III filaru. Może z niego skorzystać każda pełnoletnia osoba, która podlega ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu, bez względu na to, czy jest zatrudniona na umowę o pracę, czy umowę zlecenie.  

Każdy pracownik zapisany do PPK ma indywidualny numer konta, na który trafiają środki z aż trzech źródeł:

Reklama
  • Wpłaty pracownika wynoszą minimum 2 proc. wynagrodzenia brutto, z możliwością zwiększenia do 4 proc. 
  • Pracodawca co miesiąc dopłaca co najmniej 1,5 proc. wynagrodzenia. 
  • Dodatkowo raz w roku na konto trafia dopłata od państwa w wysokości 240 zł. 

Osoby dołączające do PPK mogą również liczyć na wpłatę powitalną wynoszącą 250 zł.

Jak sprawdzić stan konta PPK?

Czy można na bieżąco kontrolować ile pieniędzy pracownik zgromadził na PPK? Tak - wystarczy zalogować się na MojePPK

W tym celu konieczne jest posiadanie Profilu Zaufanego (można wykorzystać bankowość elektroniczną), e-dowodu osobistego lub założenie indywidualnego konta w serwisie. Każda osoba oszczędzająca pieniądze w ramach PPK otrzymała w wiadomości powitalnej od instytucji finansowej prowadzącej ich konto dane dostępowe.

Po zalogowaniu można sprawdzić dane zbiorcze dotyczące wszystkich posiadanych rachunków PPK oraz łączną wartość zgromadzonych środków, z rozróżnieniem na wpłaty własne, pracodawcy i państwa. 

Autozapis albo rezygnacja. Co z pieniędzmi na PPK?

Ideą Pracowniczych Planów Kapitałowych jest długoterminowe oszczędzanie i wypłata środków dopiero po przejściu na emeryturę. Co się dzieje, gdy pracownik chce zrezygnować z programu PPK wcześniej?

W takiej sytuacji pieniądze z konta będą mu wypłacone. Wypłata środków z PPK przed ukończeniem 60 lat nazywana jest zwrotem. Wystarczy złożyć odpowiednią dyspozycję i podać numer konta, na który mają trafić pieniądze.

Trzeba jednak pamiętać, że przy takim zwrocie wypłata nie obejmie całości zgromadzonych pieniędzy. 

Zostanie ona pomniejszona o dopłaty (wpłata powitalna i dopłaty roczne), 30% środków pochodzących z wpłat pracodawcy, oraz 19% podatek od zysków kapitałowych wypracowanych przez pozostałą część funduszy z wpłat pracodawcy oraz wpłat pracownika. 

Co więcej, można pobierać środki z konta PPK wielokrotnie, nawet bez składania rezygnacji. Wypłaty mogą opiewać na całą zgromadzoną kwotę lub jedynie jej część.

Czytaj również:

Autozapis do PPK. Czy muszę przystępować do programu?

Rezygnacja z PPK - czy się opłaca? Jak zrobić to po autozapisie?

W PPK uczestniczy ok. 2,5 mln pracowników. To 35 proc. uprawnionych

Zobacz także:

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: emerytura
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy