Reklama

Korzystanie z internetu w Polsce

Kolejny raport na temat korzystania z sieci w Polsce opracowała firma IPSOS. Czytamy w nim m.in.: "Jedna czwarta Polaków korzysta z internetu. Są to przede wszystkim ludzie młodzi, z wyższym i średnim wykształceniem, mieszkańcy dużych miast. Niemal wszyscy internauci przeglądają strony internetowe, większość korzysta z poczty elektronicznej. Najbardziej znane portale to Onet, Wirtualna Polska i Interia."

Blisko trzy czwarte Polaków w ogóle nie łączy się z internetem. Codziennie lub prawie codziennie łączy się z internetem 7 procent Polaków, co w grupie internautów, tj. osób, które łączą się z internetem chociażby od czasu do czasu, stanowi 27 procent. Zdecydowana większość internautów, bo 78 procent, korzysta z sieci przynajmniej raz w tygodniu.

Osoby korzystające z internetu, to przede wszystkim ludzie młodzi, z wyższym lub średnim wykształceniem oraz mieszkańcy dużych miast. Wśród najmłodszych badanych (15-19 lat) odsetek osób, które nigdy nie łączą się z internetem wynosi 28 procent, natomiast wśród respondentów w wieku powyżej 59 lat, odsetek ten sięga 97 procent.

Reklama

Internauci najczęściej łączą się z siecią w domu (42 procent). Jedna trzecia internautów korzysta z internetu w szkole lub na uczelni. W pracy łączy się z siecią 28 procent osób. Niemal taki sam odsetek respondentów korzysta z kafejek internetowych.

Internauci najczęściej korzystają z internetu przeglądając strony internetowe. Dwie trzecie internautów wysyła i odbiera pocztę elektroniczną. Prawie połowa prowadzi rozmowy "na żywo". Zakupów przez internet dokonuje co dziesiąty internauta.

Internautów pytano, jakie portale internetowe znają. Okazało się, że najwięcej osób spontanicznie wymienia Onet.pl (71 procent). Blisko połowa internautów (48 procent) chociażby ze słyszenia zna Wirtualną Polskę , ponad jedna czwarta (27 procent) - Interię.

Badania przeprowadzono w marcu 2003 r. na reprezentatywnej losowo-kwotowej próbie 1000 Polaków w wieku 15 i więcej lat.

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: internauci | procent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama