Reklama

Nowy system rejestracji domen

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) poinformowała o wprowadzieniu modyfikacji systemu obsługi rejestracji domen internetowych, polegającej na częściowej automatyzacji procedury rejestracji. Ma ona na celu uproszczenie i przyśpieszenie procesu rejestracji domen.

Nowe zasady polegają na:

- uproszczeniu procedury rejestracji - zamiast dotychczasowych dwóch dokumentów - elektronicznego formularza i pisemnego wniosku, klient wypełni i prześle Internetem do NASK jeden wniosek elektroniczny. W ciągu 7 dni od daty zgłoszenia wniosku elektronicznego do NASK nazwa domeny będzie niedostępna dla innych wnioskodawców. W tym czasie należy wydrukować pisemną wersję wniosku, opatrzyć podpisem (pieczęcią) i wysłać faksem lub pocztą do NASK. Wniosek, dla którego nie została doręczona do NASK jego pisemna wersja (w terminie 7 dni od daty przesłania jego formy elektronicznej), zostanie usunięty z kolejki oczekujących. Nazwa domeny będzie ponownie dostępna dla rejestrujących

Reklama

- weryfikacji danych - dane istotne dla funkcjonowania obsługi klienta będą weryfikowane na bieżąco, podczas ich wpisywania do elektronicznej formy wniosku. Weryfikowane będzie nie tylko istnienie zarejestrowanej domeny o podanej nazwie, ale również istnienie Wniosku o taką samą nazwę w kolejce oczekujących na rejestrację

- automatycznym powiadamianiu klienta pocztą elektroniczną o stanie obsługi złożonego wniosku - Każdej nazwie domeny zgłoszonej do rejestracji będzie nadawany indywidualny numer identyfikacyjny. Klient rejestrujący domenę otrzyma pocztą elektroniczną potwierdzenie złożonego wniosku z powołaniem się na nadany numer identyfikacyjny. Następnie otrzyma tą samą drogą informację o zarejestrowaniu nazwy domeny, ewentualne przypomnienie o upływającym terminie przesłania do NASK pisemnej postaci wniosku lub - w miarę potrzeby - o konieczności uzupełnienia danych lub o usunięciu wniosku z kolejki oczekujących (z powodu upływu okresu 7 dni przeznaczonych na przesłanie jego pisemnej wersji).

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: procedury | domeny | NASK

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama