Podróbki na aukcjach internetowych!

UKE zwraca uwagę na występujące przypadki oferowania na internetowych portalach aukcyjnych wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami.

Najczęściej dotyczy to urządzeń radiowych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (urządzenie końcowe to urządzenie telekomunikacyjne lub jego podzespół przeznaczony do współpracy z siecią telekomunikacyjną), które mogą powodować zakłócenia w pracy innych urządzeń lub same nie posiadają odpowiedniej odporności na zakłócenia.

Zdarzają się też przypadki wystawiania do sprzedaży urządzeń bez deklaracji zgodności i oznakowania CE lub wystawiania deklaracji zgodności przez osoby do tego nieupoważnione (zgodnie z obowiązującymi przepisami do wystawienia deklaracji zgodności uprawniony jest jedynie producent urządzenia lub jego upoważniony przedstawiciel).

Reklama

Nawet w przypadku posiadania przez wyrób wymaganych dokumentów i oznakowania CE, warto upewnić się, czy nie figuruje on na liście wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami udostępnianej przez UKE na stronie internetowej urzędu (lista wyrobów niezgodnych). Należy bowiem podkreślić, iż producent lub jego upoważniony przedstawiciel dokonuje oceny zgodności oraz wystawia deklarację zgodności i nanosi na wyrób oznakowanie CE na własną wyłączną odpowiedzialność.

PG

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: UKE | podróbki

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy