Reklama

Mikroplastiki są szkodliwe dla naszych komórek

​Najnowsze badania potwierdziły, że mikroplastiki są szkodliwe dla ludzkich komórek. Może to prowadzić do długofalowych konsekwencji zdrowotnych.

Badania przeprowadzone przez naukowców z brytyjskiego Hull York Medical School i University of Hull miały na celu określenie poziomów mikroplastików, które mogą być toksyczne dla ludzkich komórek. 

- To pierwszy raz, kiedy naukowcy próbowali określić ilościowo wpływ poziomów mikroplastików na ludzkie komórki za pomocą analizy statystycznej dostępnych badań. To, co znaleźliśmy, to fakt, że w testach toksykologicznych obserwujemy reakcje, w tym śmierć komórek i reakcje alergiczne, jako potencjalne skutki spożywania lub wdychania wysokich poziomów mikroplastików - powiedział Evangelos Danopoulos, główny autor badań.

Reklama

Mikroplastiki niszczą komórki

Naukowcy porównali teoretyczne stężenia mikroplastików wpływających na żywotność komórek ze stężeniami, na które jesteśmy narażeni poprzez wdychanie i spożywanie tych cząstek. Wykorzystano trzy poprzednie badania prowadzone przez zespół Danopoulosa. Dotyczyły one zanieczyszczenia mikroplastikiem wody pitnej, owoców morza oraz soli kuchennej. Spożycie którejkolwiek z substancji zanieczyszczonych mikroplastikiem może być szkodliwe. Dane porównano z poziomami toksycznymi dla ludzkich komórek.

Sprawdzono pięć kategorii skutków zatrucia mikroplastikami: cytotoksyczność (żywotność komórek); genotoksyczność (uszkadzanie DNA); reakcje immunologiczne (w tym alergiczne); stopień penetracji błon komórkowych i wywoływanie stresu oksydacyjnego (prowadzącego do uszkodzenia komórek i tkanek).

Badania brytyjskich naukowców wykazały, że ekspozycja na mikroplastiki w pewnym stopniu wpływa na cztery z wymienionych.

- Nasze badania pokazują, że mikroplastiki są spożywane na poziomach zgodnych ze szkodliwym wpływem na komórki, które w wielu przypadkach są czynnikiem inicjującym skutki zdrowotne. Jednak największą niewiadomą w chwili obecnej jest sposób, w jaki spożyte mikroplastiki są wydalane z organizmu. Jest to kluczowy punkt dla zrozumienia prawdziwego poziomu ryzyka - dodał Evangelos Danopoulos.

Analiza danych wykazała, że żywotność komórek zależy od kształtu mikroplastików. Mikroplastiki o nieregularnych kształtach, które w większości występują w środowisku, są bardziej niebezpieczne niż kuliste. Chociaż badania wykazały wpływ na komórki w testach toksykologicznych, nie są jeszcze dostępne badania pokazujące, co dzieje się z mikroplastikami po ich przedostaniu się do organizmu człowieka.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy