19 lat polskiego internetu

17 sierpnia 1991 r. to symboliczna data narodzin polskiego internetu. Tego dnia po raz pierwszy nawiązana została łączność w protokole IP (Internet Protocol) między Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem w Kopenhadze. Internet pojawił się w Polsce stosunkowo szybko - wkrótce po jego "cywilnej" premierze.

Pierwotnie internet był zaprojektowany do zastosowań militarnych - jako sieć pozbawiona centrum zarządzania, odporna na uszkodzenia i niemożliwa do zniszczenia w całości. Powstawał we współpracy amerykańskiej wojskowej Agencji do Spraw Projektów Zaawansowanych (ARPA) z uczelniami takimi jak Uniwersytet Kalifornijski w Los Angeles (UCLA), Uniwersytet Południowej Kalifornii (USC), Stanford i MIT (Massachusetts Institute of Technology).

Gdy kończyła się "zimna wojna", internet rozpoczął karierę naukową, przechodząc w 1986 r. pod opiekę Narodowego Funduszu Nauki USA (National Science Foundation). Jednakże zakaz używania go do celów komercyjnych wydany przez NSF uniemożliwiał jego intensywny rozwój. Dopiero cofnięcie tego zakazu w 1991 r. udostępniło internet szerszemu gronu użytkowników.

Początki polskiego internetu

Rok 1990 i początek 1991 r. zajęły działania prowadzące do uruchomienia sieci internet w Polsce. W tym czasie działała już w kraju sieć komputerowa Bitnet/EARN, która oparta została o mechanizmy poczty komputerowej i służyła m.in. do przeszukiwania baz danych i tworzenia list dyskusyjnych. Łączyła ona polskie ośrodki akademickie, dając im wyjście "na świat" przez Kopenhagę.

Reklama

Wiosną 1991 r. Polska uzyskała pierwszą klasę adresową IP (148.81.0.0). Ukonstytuował się NASK - Zespół Koordynacyjny Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej przy Uniwersytecie Warszawskim. Jego zadaniem było zorganizowanie łączności komputerowej dla polskiego środowiska naukowego i akademickiego oraz połączenia Polski ze światem.

Pierwsza międzynarodowa wymiana postów w protokole IP nastąpiła 17 sierpnia, a w październiku krajowe sieci komputerowe dysponowały już ustabilizowaną łącznością z europejską częścią internetu (nie działały jeszcze połączenia do USA). Pełne dołączenie polskich sieci do światowego internetu nastąpiło ok. 20 grudnia 1991 r., kiedy odblokowany został dostęp do sieci za oceanem.

Internet na nowe czasy

Dało to Polsce łączność internetową z całym światem. Zniesienie amerykańskiego zakazu eksportu nowoczesnych technologii komputerowych i telekomunikacyjnych do Polski przyszło w ślad za zmianami politycznymi w naszej części Europy. Ogromną rolę odegrały tu wcześniejsze, trwające kilka lat, nieformalne starania polskich naukowców o uzyskanie dostępu do światowego internetu.

Polski internet powstawał i rozwijał się dzięki wysiłkowi intelektualnemu i finansowemu środowiska naukowo-akademickiego. Pierwsze środki finansowe na budowę Krajowej Akademickiej Sieci Komputerowej zostały już w 1987 r. wyasygnowane przez działający wówczas Urząd Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń. W 1991 r. powstał Komitet Badań Naukowych (poprzednik Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego), który w ciągu następnych kilkunastu lat finansował rozbudowę i utrzymanie infrastruktury informatycznej w Polsce, przeznaczając na ten cel znaczące środki z budżetu nauki.

Dla potrzeb nauki i badań stworzono dwie sieci rozległe: NASK oraz POL-34, a ponadto pięć centrów komputerów dużej mocy obliczeniowej, 22 miejskie sieci komputerowe i kilkaset lokalnych sieci komputerowych (LAN). Powstająca w ten sposób infrastruktura od początku służyła nie tylko środowisku naukowemu, ale i pozostałym użytkownikom internetu w Polsce.

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: łączność | internet

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy