Billing sms-ów? Płać i nie pytaj za co!

Operatorzy komórkowi odmawiają abonentom udostępniania szczegółowych billingów sms-ów. Uniemożliwia im to skuteczne reklamowanie wysokości rachunku.

Abonent Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., operatora sieci Era GSM, złożył reklamację wystawionego mu rachunku, w ramach której zażądał od spółki wykazania, pod jakie numery zostały przez niego wysłane sms-y (chodziło o wiadomości wysyłane rzekomo z Czech). Klient zażądał szczegółowego billingu połączeń (czyli takiego, z którego wynikałoby, w jakim czasie i pod jakie numery wysyłał sms-y), jednak spółka odmówiła, powołując się na prawo telekomunikacyjne. Operator podnosił, że sms nie jest połączeniem, gdyż połączenie musi charakteryzować się dwukierunkową łącznością. W efekcie sprawa trafiła do rzecznika praw obywatelskich.

Reklama

W Erze GSM otrzymamy szczegółowy billing sms-ów, ale tylko tych dokonanych w kraju. Jeśli abonent korzysta z roamingu, spółka może nie udostępnić mu szczegółowego wykazu, gdyż, jak tłumaczy, zagraniczny operator nie ma obowiązku wyszczególniania numerów sms wysłanych na terenie jego kraju. W Polkomtelu (operator sieci Plus GSM) szczegółowy billing sms-ów mogą otrzymać tylko użytkownicy prepaid'ów (czyli tzw. telefonów "na kartę"), natomiast klienci abonamentowi - nie. Wyjątkiem jest PTK Centertel - operator sieci Orange, u którego billing sms-ów mogą otrzymać zarówno klienci abonamentowi, jak i pre-paidowi.

Odmowa udostępnienia szczegółowego billingu sms-ów prowadzi do sytuacji, w której klient płaci za określone usługi, jednak nie ma możliwości zweryfikowania wysokości wystawionego mu rachunku. Jak w takim razie abonent ma skutecznie reklamować świadczone mu usługi? Problem powstaje również w sytuacji, gdy wysyłany sms jest dowodem w sprawie karnej (jednak wówczas o udostępnienie połączeń może wystąpić prokuratura). Zgodnie z prawem telekomunikacyjnym, abonent musi nieodpłatnie otrzymać z każdą fakturą podstawowy wykaz wykonanych usług telekomunikacyjnych, który zawiera poszczególne typy połączeń (ilość jednostek rozliczeniowych i odpowiadającą im wartość połączeń). Na żądanie abonenta operator powinien jednak dostarczyć szczegółowy wykaz takich usług (może to robić odpłatnie), w którym dla każdego płatnego połączenia zostaną podane następujące dane: wywoływany numer, data i godzina rozpoczęcia połączenia, czas jego trwania oraz wysokość opłaty za połączenie - z wyszczególnieniem cen netto i brutto. Operatorzy podnoszą jednak, że skoro sms nie jest połączeniem, to szczegółowych billingów wystawiać nie muszą.

Inne zdanie na ten temat ma Ministerstwo Infrastruktury, według którego sms jest typem połączenia telekomunikacyjnego. Dlatego nie ma podstaw do odmawiania przez operatorów wystawiania szczegółowego wykazu sms-ów. Konieczność udostępniania szczegółowych billingów sms-ów popiera również Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Ewa Usowicz

Zbigniew Lazar, rzecznik prasowy Polskiej Telefonii Cyfrowej
Rachunki szczegółowe abonentów sieci Era zawierają dokładne informacje na temat tego, na jaki numer sms został wysłany, a także dotyczące ceny, godziny i dnia jego nadania. Wyjątkiem mogą być sms-y wysłane podczas pobytu za granicą. Na wydruku może pojawić się sam numer centrum SMS-owego. Może się tak zdarzyć, ponieważ operator zagraniczny nie ma obowiązku wyszczególniania numerów sms-ów wysłanych na terenie jego kraju. Wskazanie takiego numeru zależy od operatora zagranicznego, jak również od parametrów technicznych jego sieci.

Gazeta Prawna
Dowiedz się więcej na temat: operatorzy | operator

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy