II etap Wrót Małopolski

ComArch zakończył drugi etap budowy jednego z pierwszych w Polsce systemów internetowego dostępu do urzędu e-Government dla Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie. Projekt rozpoczął się w 2002 roku w ramach umowy, którą ComArch podpisał z Ministerstwem Nauki i Informatyzacji. Wrota Małopolski stanowią część regionalną realizowanego przez Ministerstwo projektu Wrota Polski, które po utworzeniu będą w pełni współpracować z regionalnymi platformami e-administracji w całej Polsce.

Na tym etapie udostępnione zostały kolejne możliwości załatwiania spraw urzędowych przez internet, oraz nowe moduły tematyczne, takie jak Edukacja, Kultura, Niepełnosprawni, Praca i Zdrowie. Mieszkaniec województwa małopolskiego może teraz w Internecie załatwiać sprawy do tej pory tradycyjnie załatwiane w Urzędzie Marszałkowskim, Starostwie Powiatowym i w Urzędzie Gminy: sprawdzanie stanu sprawy urzędowej, składanie skarg, wniosków i zapytań, regulowanie opłat za korzystanie ze środowiska, wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi, procedury związane ze zbyciem samochodu, wydawanie kart parkingowych, kart wędkarskich i wiele innych.

Reklama

Na Wrota Małopolski składają się dwie główne części: Portal obywatelski - Cyfrowy Urząd i Małopolski BIP (procedury urzędowe i Biuletyny Informacji Publicznej), oraz Portal Informacyjny (moduły tematyczne i aktualności z regionu). Wrota Małopolski opracowane zostały w nowej szacie graficznej i z nowymi możliwościami technologicznymi. Ponadto dokonano przeniesienia Biuletynów Informacji Publicznej integrujących prawie całą administrację publiczną w województwie, co stawia Wrota jako unikalne tego typu przedsięwzięcie w skali kraju. Projekt jest realizowany w oparciu o technologię .NET firmy Microsoft.

Projekt pod nazwą Wrota Małopolski jest realizowany w ramach "Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego". Jednym z przyjętych w niej priorytetów jest stworzenie regionalnego wspólnego rynku informacji oraz budowa platformy informatycznej koniecznej do realizacji założeń społeczeństwa informacyjnego. Wrota Małopolski to wieloletni, pilotażowy w skali kraju projekt, którego realizacja umożliwia obywatelom i podmiotom prawnym korzystanie z usług elektronicznych i zasobów informacji, oferowanych przez urzędy administracji publicznej regionu. Chodzi w nim przede wszystkim o stworzenie regionalnego front office - portalu regionalnego będącego nowoczesnym narzędziem technologicznym, pozwalającym realizować zadania administracji publicznej na terenie Województwa Małopolskiego poprzez internet.

"Systemy internetowego dostępu do urzędów są bardzo popularne w wysoko rozwiniętych krajach. Przynoszą znaczne oszczędności administracji Państwowej, oraz pozwalają obywatelom lepiej wykorzystać własny czas poprzez ułatwienie i usprawnienie kontaktu z urzędnikiem. ComArch traktuje ten projekt jako strategiczny dla rozwoju firmy. Uważamy, że w najbliższym czasie zapotrzebowanie na tego typu rozwiązania będzie coraz większe" - powiedział Profesor Janusz Filipiak, Prezes ComArch S.A. na prezentacji II etapu portalu

Opisywany portal znajdziesz tutaj

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: portal | województwa | Comarch | etap | małopolski
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy