Reklama

Sojusz firm dla agencji rządowych

Firmy Cisco, EMC i Microsoft poinformowały o wspólnym projekcie budowy architektury technicznej do współużytkowania informacji.

Architektura ta zapewni ochronę i współużytkowanie informacji poufnych w ramach administracji publicznej. Secure Information Sharing Architecture (SISA - architektura do bezpiecznego współużytkowania informacji) stanowi połączenie aplikacji, infrastruktury informatycznej i technologii sieciowych.

Umożliwi ona ochronę poufnych informacji kadrowych, finansowych i innych o istotnych danych oraz ich współużytkowanie przez upoważnione społeczności.

Od 11 września 2001 r. amerykańskie agencje rządowe przywiązują większą wagę do ochrony treści poufnych przed utratą lub kradzieżą, jednocześnie dążąc do usprawnienia komunikacji między różnymi organami administracji publicznej.

Reklama

Firmy Cisco, EMC i Microsoft, przy wsparciu innych liderów branży, zawarły sojusz SISA w celu opracowywania architektur informatycznych, które umożliwią uzyskanie dostępu do określonych informacji tylko upoważnionym pracownikom, ułatwiając jednocześnie zarządzanie chronionymi informacjami współużytkowanymi przez zaufane społeczności.

Niektóre agencje rządowe mają kłopoty z zapewnianiem opartego na rolach dostępu do treści poufnych nawet na skalę wewnętrzną. Problemy te nasilają się znacznie, gdy zachodzi potrzeba współużytkowania tych treści przez różne agencje. Korzystając z architektury SISA, agencje rządowe mogą konfigurować sieci wirtualne o zwiększonym poziomie bezpieczeństwa, które zapewnią upoważnionym użytkownikom i społecznościom dostęp do plików poufnych przechowywanych w systemach wyposażonych w różne mechanizmy ochrony informacji.

Architektura SISA umożliwi wprowadzenie nowych scenariuszy współużytkowania informacji przez agencje rządowe.

Dzięki swoim rozwiązaniom sieciowym Cisco zapewnia ochronę sieci, wirtualizowane połączenia sieciowe i funkcje do ochrony danych na potrzeby współużytkowania informacji poufnych na platformie sieciowej.

Oferowane przez firmę EMC sieciowe systemy pamięci masowej oraz oprogramowanie do zarządzania informacjami i ich ochrony stanowią infrastrukturę informatyczną na potrzeby przechowywania i ochrony danych poufnych o znaczeniu krytycznym oraz zarządzania nimi.

Firma Microsoft udostępnia rozwiązania do zarządzania tożsamością, klienckie i sieciowe systemy operacyjne oraz środowisko ułatwiające współpracę, które udostępniają treści tylko upoważnionym użytkownikom.

Do sojuszu SISA dołączyli również:

Firma Liquid Machines: udostępnia rozwiązania, które zwiększają możliwości architektury SISA w zakresie ochrony treści dzięki rozszerzeniu technologii Microsoft Digital Rights Management.

Firma Swan Island Networks: projektuje systemy współużytkowania informacji poufnych i administruje nimi.

Firma Titus Labs : oferuje rozwiązania do etykietowania i klasyfikacji, które określają, jaki rodzaj ochrony treści należy zastosować.

W miarę rozwoju potrzeb do sojuszu będą dołączać kolejni dostawcy technologii, oferujący metody spełniania innych specyficznych wymagań.

INTERIA.PL/informacje prasowe
Dowiedz się więcej na temat: rząd | firmy | firma | architektura | Microsoft | sojusz

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy