Wybory samorządowe 2024. Ile płacą za pracę w komisji?

7 kwietnia 2024 roku wybory samorządowe. Tego dnia będziemy wybierać radnych do samorządów gmin, powiatów i województw. W gminach wybierzemy też wójtów, burmistrzów i prezydentów (ewentualna druga tura planowana jest na 21 kwietnia 2024). Podobnie jak w przypadku innych wyborów, tak i te wymagać będą prac komisji przyjmujących i liczących głosy. Ile płacą za pracę w komisji wyborczej i czy to się w ogóle opłaca?

Kiedy są wybory samorządowe 2024?

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 29 stycznia 2024 roku, najbliższe wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku (od 7:00 do 21:00) i 21 kwietnia 2024 roku. Skąd dwie daty? Wynika to z faktu, iż w przypadku wyboru wójtów, burmistrzów i prezydentów miast konieczne może być zorganizowanie drugiej tury. 

Będzie to mieć miejsce wtedy, gdy żaden z kandydatów w danym miejscu nie osiągnie ponad połowy ważnych głosów w pierwszej turze. Oznacza to, że poszczególne komisje mogą wrócić do pracy właśnie z okazji drugiej tury - o ile sytuacja nie wyjaśni się podczas pierwszego głosowania. 

Reklama

Kto może zostać członkiem komisji wyborczej?

Aby zostać członkiem komisji wyborczej, trzeba spełnić kilka warunków. Po pierwsze, kandydat na członka komisji wyborczej musi najpóźniej w dniu zgłoszenia ukończyć 18 lat. Wymagana jest zatem pełnoletniość. Poza tym, osoba ta musi cechować się pełnią praw wyborczych i polskie obywatelstwo, a także musi mieszkać na stałe w województwie, na terenie którego chce uczestniczyć w pracach komisji.

Potencjalny członek komisji wyborczej nie może być pozbawionym praw wyborczych (np. przez orzeczenie sądu), czy też nie jest ubezwłasnowolniona.

Do kiedy można się zgłaszać do komisji wyborczej? Czas na zgłoszenia chęci udziału w pracach komisji wyborczej jest do 8 marca 2024 roku. Później, bo do 18 marca powołane zostaną wszystkie komisje. 

Ile płacą za pracę w komisji wyborczej?

Wynagrodzenie za pracę w komisji wyborczej jest ustalane przez PKW, a ostatnie zmiany miały miejsce w sierpniu 2023 roku. Oznacza to, że członkowie komisji wyborczych podczas wyborów samorządowych 2024 roku zarobią więcej, niż miało to miejsce w przypadku poprzednich wyborów do samorządu. O jakich kwotach mowa? Stawki różnią się w zależności od obejmowanego stanowiska.

Wynagrodzenie za pracę w komisji wyborczej 2024:

  • Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej - 900 zł
  • Zastępca przewodniczącego - 800 zł
  • Członek obwodowej komisji wyborczej - 700 zł

Stawka ta obowiązuje podczas tzw. pierwszej tury, czyli za pracę w komisji 7 kwietnia. Jeżeli w danym okręgu konieczne będzie zorganizowanie drugiej tury, to wówczas wynagrodzenie za dodatkowy dzień będzie wynosić 50% stawki bazowej - odpowiednio 450, 400 i 350 zł. Warto zaznaczyć, że stawki są ustalone odgórnie i nie różnią się ze względu na gminy czy miasta.

Na jeszcze większy zarobek mogą liczyć członkowie terytorialnych komisji wyborczych. Ich stawki prezentują się następująco:

  • Przewodniczący terytorialnej komisji wyborczej - 1500 zł
  • Zastępca przewodniczącego - 1400 zł
  • Członek terytorialnej komisji wyborczej - 1300 zł

W tym przypadku stawka za drugą turę (21 kwietnia) również zmniejszona zostanie o połowę. Warto zauważyć, że stawki za pracę w komisji uległa poprawie. Podczas poprzednich wyborów samorządowych w 2018 roku wynagrodzenie wynosiło odpowiednio 380, 330 i 300 złotych.

INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy