41 poprawek do ustawy o POLSA

Siódmego sierpnia odbyło się głosowanie w sprawie ustawy o powołaniu Polskiej Agencji Kosmicznej wraz z senackimi poprawkami. Ustawa została zaakceptowana przez Senat.

W mijającym tygodniu prace nad powołaniem Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA) na szczeblu politycznym były prowadzone w Senacie. Prace głównie skupiały się na poprawkach ustawy o powołaniu POLSA. Senatorowie oraz senackie komisje zgłosiły łącznie 46 poprawek do ustawy o POLSA.

Dyskusja na temat poprawek ustawy o POLSA nastąpiła 6 sierpnia. Dzień później doszło do głosowania nad tymi poprawkami oraz ustawą w całości z zaakceptowanymi poprawkami, których łącznie było 41.

Ustawa z pozytywnie rozpatrzonymi poprawkami została zaakceptowana przez Senat. Za ustawą o powołaniu POLSA głosowało 56 Senatorów, nikt nie był przeciw, 19 Senatorów wstrzymało się od głosu. Wśród przegłosowanych poprawek ustawy znalazły się: doprecyzowanie kompetencji rady agencji, doprecyzowanie reprezentacji agencji, dostosowanie do stanu prawa związanego z administracją państwa, doprecyzowanie zasad wyboru prezesa POLSA, zezwoleniu na powołanie oddziałów terenowych oraz wyboru siedziby agencji.

Jedną z poprawek ustawy o POLSA była zamiana siedziby agencji z Warszawy na Gdańsk. Inicjatorem tej poprawki jest Senator Edmund Wittbrodt.

Kolejnym krokiem będzie zatwierdzenie lub odrzucenie poprawek przez Sejm. Warto tu dodać, że Sejm może bezwzględną większością głosów odrzucić poprawki zgłoszone przez Senat. Następnie Marszałek Sejmu powinien przedstawić ustawę Prezydentowi RP do podpisu. Prezydent powinien podpisać ustawę w terminie 21 dni.

Następnie, 73. posiedzenie Sejmu odbędzie się w dniach 27-29 sierpnia 2014. Sprawozdanie o pracach Senatu jest jednym z zaplanowanych prac Sejmu.

Źródło informacji (Senat)

Krzysztof Kanawka

Reklama

Źródło informacji

Kosmonauta
Dowiedz się więcej na temat: Kosmos | POLSA | Polska Agencja Kosmiczna
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy