W trzeciej wojnie światowej pojawi się broń genetyczna zabijająca konkretne nacje?

W raporcie przygotowanym przez naukowców z Uniwersytetu w Cambridge można przeczytać, że niebawem powstanie broń biologiczna, która dzięki analizie ludzkiego DNA będzie oddziaływać jedynie na osoby z określonej grupy etnicznej.

Wielkie postępy w nauce, do których doszło w ostatnich latach, takie jak np. rozwój inżynierii genetycznej i sztucznej inteligencji, niosą za sobą wiele korzyści, lecz otworzyły również drzwi dla nowych zagrożeń. W raporcie opublikowanym przez Uniwersytet w Cambridge, eksperci wzywają decydentów politycznych do "ochrony swoich obywateli" i przygotowania się na potencjalne niszczycielskie pandemie, wywołane przez nowe rodzaje broni biologicznej.

Autorzy raportu następująco artykułują swoje obawy: "Znalezienie się broni biologicznej w niepowołanych rękach może spowodować rozwój patogenów i toksyn, które rozprzestrzeniałyby się w powietrzu, żywności i zbiornikach wodnych, stanowiąc tym samym śmiertelne zagrożenie dla człowieka. Technologia staje się coraz bardziej wyrafinowana, a koszty  coraz niższe, co wpływa na zwiększanie zdolności broni do wyrządzania szkód. W najczarniejszym scenariuszu broń biologiczna może zostać skonstruowana w celu dotarcia do określonej grupy etnicznej w oparciu o jej DNA". 

Reklama

W raporcie zwrócono również uwagę na ptasią grypę, która potencjalnie może stać się "niemożliwa do powstrzymania". Autorzy ostrzegli, że konsekwencje zbudowania inteligentnej broni biologicznej, która byłaby w stanie samodzielnie siać spustoszenie, mogłyby być katastrofalne. Naukowcy zwrócili się do brytyjskiego rządu z prośbą o powołanie ministra ds. ryzyka narodowego, którego zadaniem byłoby uważne monitorowanie tej dziedziny.

Raport naukowców poparł, piastujący stanowisko Królewskiego Astronoma, profesor Martin Rees: "Globalne problemy wymagają globalnych rozwiązań, ale narody muszą również działać indywidualnie. Bez podjęcia odpowiednich działań zagrożenia będą rosły, niezależnie od tego, czy chodzi o ekologię, broń biologiczną czy cyberprzestrzeń. Rządy są odpowiedzialne za podejmowanie działań, zarówno w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia zagrożeń, jak i za opracowanie planów radzenia sobie z katastrofą, gdy do niej dojdzie. Ktoś musi wykazać inicjatywę, aby dać pozytywny przykład reszcie świata". 

W sprawozdaniu wzywa się również do przeprowadzenia przeglądu największych zagrożeń dla Wielkiej Brytanii i całego świata oraz audytu  stosowanych strategii zapobiegawczych. Oprócz czynników biologicznych zwrócono uwagę na inne krytyczne zagrożenia, takie jak uderzenia asteroid oraz terroryzm z użyciem broni jądrowej.

Tylkonauka.pl
Dowiedz się więcej na temat: geny

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama