Reklama

Jedna komórka CAR-T zniszczy 100 000 komórek nowotworowych

Amerykańskie Ministerstwo Zdrowia i Pomocy Humanitarnej wydało raport, w którym zidentyfikowało 7 nowych czynników mogących zniszczyć raka. Tym samym wykaz liczy już 248 punktów. Jednocześnie naukowcy opracowują nowe metody, pozwalające skutecznie walczyć z nowotworami.

Za sprawą Ministerstwa Zdrowia i Pomocy Humanitarnej USA na liście czynników rakotwórczych znalazło się pięć nowych wirusów:

  • wirus niedoboru odporności typu 1 (HIV-1) prowadzący do AIDS,
  • wirus białaczki z komórek T typu 1 (HTLV-1), odpowiadający za ostrą białaczkę z limfocytów T oraz chłoniaka z limfocytów T,
  • wirus Epsteina-Barra (EBV), wywołujący mononukleozę,
  • wirus opryszczki (KSHV/HHV8), powodujący mięsaki Kaposiego;
  • wirus mięczaka zakaźnego (MCV) wywołujący zakaźne choroby skór.

Wirusy te powiązane zostały z ponad 20 rodzajami raka, m.in. rakiem skóry (poza czerniakiem), rakiem oka, rakiem płuc, rakiem żołądka czy różnymi odmianami chłoniaka. Na liście uwzględniono także trichloroetylen (TCE), czyli rozpuszczalnik przemysłowy znajdujący zastosowanie w produkcji preparatów z węglowodorem fluoru oraz kobalt z jego związkami.

Reklama

Ryzyko zachorowania na nowotwory możemy zminimalizować, przede wszystkim poprzez unikanie czynników rakotwórczych. Jedne z najgroźniejszych od lat stanowią palenie tytoniu, otyłość i nadużywanie alkoholu. W profilaktyce nowotworów ważną rolę odgrywają również regularne badania - rentgen płuc, kontrola skóry u dermatologa, cytologia i mammografia pozwalają na wczesne zdiagnozowanie choroby, a tym samym w znacznym stopniu zwiększają szanse na wyleczenie. 

Immunoterapia - terapia idealna?

Naukowcy od lat dążą do wypracowania skutecznych form terapii nowotworów. Według specjalistów, metodą, która ma znaczny potencjał, jest immunoterapia. To właśnie dzięki niej możliwe jest osiągnięcie niespotykanie wysokiej skuteczności leczenia w przypadku nowotworów hematologicznych.

Uzyskanie podobnych wyników w nowotworach litych stanowi jedno z ważniejszych wyzwań współczesnej medycyny. Guzy lite wytwarzają mikrośrodowisko o odczynie kwaśnym (niskie pH), w którym komórki układu odpornościowego, będące podstawą immunoterapii, nie są w stanie efektywnie walczyć z nowotworem. Takie otoczenie nowotworu zmniejsza również skuteczność farmakoterapii.

Rozwijana w naszym kraju przez Helix Immuno-Oncology przełomowa platforma technologiczna DOS47 (koniugat ureazy pochodzenia roślinnego z przeciwciałem rozpoznającym specyficzny antygen na powierzchni komórek nowotworowych) umożliwia neutralizację zakwaszenia w nowotworach litych, a tym samym "odsłania" guz. Dzięki tej nowoczesnej technologii, komórki układu odpornościowego mogą efektywnie walczyć z nowotworem.

"Połączenie DOS47 z opracowywaną przez Helix Immuno-Oncology technologią CAR-T, czyli zmodyfikowanymi genetycznie, specyficznymi komórkami układu odpornościowego izolowanymi od leczonego pacjenta pozwala na skuteczną eliminację pozbawionych wcześniej 'tarczy ochronnej' przez DOS47 guzów litych. Wierzymy, że po raz pierwszy możliwe będzie osiągnięcie takiej efektywności, jak w przypadku nowotworów krwi. Szacuje się, że jedna komórka CAR-T może wyeliminować nawet 100 000 komórek nowotworowych. Stanowi to innowacyjne podejście terapeutyczne, które, mamy nadzieję, już wkrótce będzie dostępne dla polskich pacjentów - powiedział dr Paweł Wiśniewski, prezes Zarządu Helix Immuno-Oncology.

Rozwijane przez Helix platformy technologiczne DOS47 oraz CAR-T stanowią dopełniające się elementy w terapii nowotworów litych. Ich połączenie daje realną szansę pacjentom z chorobą nowotworową na całkowity powrót do zdrowia, co jest często niemożliwe przy obecnie stosowanych terapiach.

DOS47, wskutek znacznego podwyższenia pH, zmienia mikrośrodowisko nowotworu pozbawiając go swoistej "tarczy ochronnej" (Tumor Defense Breaker), podczas gdy CAR-T wykorzystuje modyfikowane komórki układu odpornościowego pacjenta (limfocyty T) do skutecznej eliminacji komórek nowotworowych (Tumor Attack Agent).

Mechanizm działania DOS47 oraz CAR-T

DOS47 jest koniugatem ureazy pochodzenia roślinnego z przeciwciałem rozpoznającym specyficzny antygen na powierzchni komórek nowotworowych. Ureaza katalizuje reakcję rozpadu mocznika do amoniaku i jonów hydroksylowych. Lokalna koncentracja amoniaku wywołuje efekt cytotoksyczny względem komórek nowotworowych, a jony hydroksylowe podwyższając pH mikrośrodowiska guza, eliminują jego zakwaszenie - jedną z głównych przyczyn nieskutecznej odpowiedzi komórek układu odpornościowego.

 CAR-T są zmodyfikowanymi genetycznie, w warunkach kontrolowanych, specyficznymi komórkami układu odpornościowego - limfocytami T izolowanymi od leczonego pacjenta. Komórki są izolowane z krwi obwodowej, a następnie modyfikowane genetycznie w taki sposób, że produkują specjalny, "sztuczny" receptor rozpoznający komórki nowotworowe. Po ich namnożeniu w laboratorium, podaje się je z powrotem do krwiobiegu pacjenta.

Po dotarciu do guza i związaniu się z komórkami nowotworowymi, CAR-T bardzo skutecznie eliminują je. Szacuje się, że 1 komórka CAR-T może wyeliminować do 100 000 komórek nowotworowych.

Koniec z nowotworami?

Immunoterapia - najbardziej pierwotna forma leczenia, aktywująca - jest wielką nadzieją onkologii. Może oznaczać czas zmian w medycynie, których doświadczymy niebawem. Technologie takie jak DOS47 mają szansę zabrać nowotwory złośliwe z naszego życia raz na zawsze.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL