Darmowe przenoszenie numerów

Opłata za przeniesienie numeru z jednej sieci do drugiej nie powinna być wyższa niż 50 zł, a najlepiej powinna być darmowa - wynika z analizy przedstawionej przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Przenoszenie numerów przy zmianie operatora jest ważnym uprawnieniem użytkownika - zmiana numeru stanowi dla użytkownika barierę, wiąże się z zagrożeniem utraty kontaktu z osobami, które znają jego dotychczasowy numer i niedogodnością powiadamia ich o jego zmianie.

Dla osób nie będących osobami fizycznymi zmiana pociąga za sobą dodatkowo koszty zmiany druków firmowych, wizytówek itd. Powyższe niedogodności ograniczają skłonność użytkowników do zmiany operatora, a możliwość przeniesienia przyznanego numeru przy zmianie operatora powoduje ich likwidację.

Reklama

Dotychczasowa praktyka pokazuje, że w zasadzie wszyscy dostawcy usług, z których sieci przenoszony jest numer (dawcy) pobierają od swoich abonentów jednorazowe opłaty za przeniesienie numeru. Ze stanowisk operatorów wynika jednak, iż nawet w przypadku ustalenia opłaty za przeniesienie numeru na ok. 50 zł, tak ustalona jej wysokość pokrywa jedynie w części deklarowane koszty przeniesienia numeru. Pozostała część musi być pokryta w ramach rozliczeń międzyoperatorskich.

Prezes UKE proponuje utrzymanie wysokości opłaty za przeniesienie numeru, która nie powinna zniechęcać do korzystania z tego uprawnienia, a która została określona jako nie wyższa niż 50 zł. W opinii Prezesa UKE rozwiązaniem docelowym powinna być bezpłatność usługi dla abonenta.

Wyniki badań za 2008 rok potwierdzają dowodzą, że postrzeganie przez abonentów opłat jako przystępnych ulega stałej zmianie w kierunku ponoszenia w całości tych kosztów przez operatorów jako kosztów konkurowania o abonentów. Bez zmiany przepisów prawa telekomunikacyjnego nie jest jednak możliwe wprowadzenie tego rozwiązania.

Aktualnie, zdaniem UKE, należy przede wszystkim usprawnić procedurę przeniesienia numeru, w szczególności skrócić okres realizacji tego uprawnienia. Zmiana powyższego pozwoli na ocenę, w jakim stopniu skrócenie procedury przenoszenia numerów wpływie na poziom korzystania z tej usługi i jej popularność wśród użytkowników.

Media2
Dowiedz się więcej na temat: 50+ | przeniesienia | UKE | opłaty | darmowe | przeniesienie
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy