Reklama

NASA powołała Biuro Koordynacji Obrony Planetarnej

NASA powołała komórkę nadzorującą wykrywanie obiektów, które potencjalnie mogą zagrażać Ziemi – Biuro Koordynacji Obrony Planetarnej.

Amerykańska agencja kosmiczna NASA powołała Planetary Defense Coordination Office (PDCO), czyli Biuro Koordynacji Obrony Planetarnej. To nowa komórka organizacyjna w ramach pionu nauk planetarnych (Planetar Science Division) dyrektoriatu misji naukowych (Science Mission Directorate).

PDCO zajmie się koordynacją wszystkich projektów finansowanych przez agencję zajmujących się wykrywaniem asteroid i planetoid w sąsiedztwie Ziemi. Będzie też koordynowało pracę innych agencji i agend rządowych (np. Federal Emergency Management Agency) w przypadku zaistnienia szansy zderzenia z ciałem NEO (obiektem bliskim Ziemi - ang. Near-Earth object)

Reklama

Znanych jest około 13 500 obiektów NEO i przybywa ich w tempie około 1 500 rocznie. NASA szacuje, że znamy już ok. 90 proc. obiektów NEO o średnicach powyżej 1 km. Obecnie agencja skupia się na poszukiwaniu obiektów o średnicach > 140 metrów. Szacuje się, że skatalogowano ich dopiero 25 proc. Biuro będzie odpowiedzialne za wydawanie ostrzeżeń o bliskich przejściach obiektów NEO lub potencjalnej możliwości zderzenia.
 
Jak powiedział John Grunsfeld, wicedyrektor NASA i szef SMD, „NASA, nasi partnerzy i świat, bierze bardzo na poważnie detekcję i śledzenie asteroidów oraz obronę naszej planety przed nimi”.

Szefem Biura, tytułowanym Oficerem Obrony Planetarnej (Planetary Defense Officer) został Lindley Johnson, wieloletni szef NEO Observations Program w NASA. „Powołanie Biura Koordynacji Biura Planetarnej pokazuje w sposób oczywisty, że Agencja chce odgrywać wiodącą rolę w krajowych i międzynarodowych działaniach na rzecz identyfikacji zagrożeń związanych z uderzeniami ciał niebieskich, i że chce angażować się organizację obrony planetarnej, jeśli będzie taka potrzeba”, powiedział Johnson.
 
Plan powołania specjalnego biura jak PDCO planowano już od 2010 roku. Wtedy też Rada Doradcza NASA rekomendowała NASA utworzenie oddzielnej komórki organizacyjnej dla efektywniejszego działania w dziedzinie detekcji NEO i obrony przed nimi. Administracja zwiększyła też w ciągu 4 lat, od 2010 do 2014, budżet NEO Observations Program 10-krotnie, z 4 do 40 mln dol. W obecnym roku obrachunkowym Kongres przyznał programowi finansowanie na poziomie 50 mln dol.

Źródło informacji

Kosmonauta
Dowiedz się więcej na temat: NASA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama