Pierwsze zdjęcie Plutona i Charona z sondy New Horizons

Sonda New Horizons przesłała pierwsze zdjęcia Plutona i Charona - głównego celu swojej wyprawy. Są to pierwsze zdjęcia, na których wyraźnie widać Charona - księżyc Plutona.

Za dwa lata, 14 lipca 2015 roku,  sonda New Horizons przemknie przez układ planety karłowatej 134340 Pluton. Będzie to pierwszy taki bliski przelot sondy kosmicznej obok tego zagadkowego obiektu, o którym wciąż bardzo mało wiadomo. Przelot nastąpi po trajektorii, która ma w zamierzeniu przynieść możliwie największą ilość danych naukowych.

Aktualnie (stan na 10 lipca 2013) New Horizons znajduje się w odległości 25,74 jednostki astronomicznej od Ziemi i "jedynie" 5,85 jednostki astronomicznej od Plutona. Detektory sondy wciąż dostarczają słabszych obrazów Plutona od tych, które można wykonać np. za pomocą teleskopu Hubble, ale z każdym dniem sonda jest coraz bliżej do celu swej wyprawy.

Od mniej więcej około połowy tego roku sonda New Horizons jest już na tyle blisko Plutona, że możliwa jest detekcja jego największego księżyca - Charona. Pierwsze takie obserwacje nastąpiły 1 i 3 lipca 2013, w trakcie aktualnego "aktywnego okresu" pracy sondy, która co kilka miesięcy jest "wybudzana z elektronicznego snu".

Zdjęcia w galerii tego artykułu prezentują Charona widzianego po raz pierwszy przez sondę New Horizons. Jest to ten słaby ślad obok na lewo i powyżej Plutona (zaznaczone także żółtymi okręgami). Są to jeszcze zdjęcia o małej wartości naukowej i służą jedynie do demonstracji możliwości kamery zainstalowanej na pokładzie sondy. Zdjęcia wykonano za pomocą kamery o nazwie Long Range Reconnaissance Imager (LORRI), która składa się z układu optycznego o aperturze 203 mm i detektora CCD z matrycą o rozmiarach 1024x1024 pikseli. Masa LORRI wynosi 8,6 kg, z czego 5,6 kg przypada na układ optyczny.

Dopiero w maju 2015 roku, czyli na 3 miesiące przed przelotem, sonda New Horizons będzie w stanie dostarczyć lepszych obrazów od tych uzyskiwanych przez teleskop Hubble. Wówczas sonda będzie już aktywnie obserwować Plutona i jego otoczenie - misja naukowa New Horizons zacznie się na początku 2015 roku.  Przelot obok Plutona oraz jego księżyców i możliwych pasów pyłowych/pierścieni będzie jednym z najważniejszych wydarzeń dla astronautyki w tej dekadzie.

Reklama


Źródło informacji

Kosmonauta
Dowiedz się więcej na temat: pluton | Charon | Sonda kosmiczna
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama