Czy TPSA może dodać VAT?

Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty informuje, że zmiana wysokości podatku od towarów i usług (podatku VAT) może skutkować podwyższeniem cen usług telekomunikacyjnych, co powoduje powstanie określonych obowiązków informacyjnych przedsiębiorcy telekomunikacyjnego.

Zgodnie z przepisem art. 61 ust. 5 ustawy Prawo telekomunikacyjne, w razie podwyższenia cen usług telekomunikacyjnych dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych jest obowiązany, z wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu rozliczeniowego, do powiadomienia o tym: . abonentów na piśmie oraz . innych niż abonenci użytkowników poprzez podanie tego do publicznej wiadomości. (z TP SA okres rozliczeniowy wynosi miesiąc - przyp. red.

Konsekwencją obowiązku informacyjnego, zgodnie z przepisem art. 61 ust. 6 ustawy Prawo telekomunikacyjne, jest prawo abonenta do wypowiedzenia umowy z powodu braku akceptacji podwyższenia cen, które nie skutkuje możliwością skierowania w stosunku do abonenta roszczeń odszkodowawczych ze strony dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.

Reklama

Zaniechanie przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych ww. obowiązku należy uznać za czyn określony w art. 209 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo telekomunikacyjne tj.: naruszenie obowiązków informacyjnych w stosunku do użytkowników końcowych.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97 poz. 1050 z późn. zm.), pod pojęciem ceny należy rozumieć: wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek VAT oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru lub usługi podlega obciążeniu podatkiem VAT oraz podatkiem akcyzowym.

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: przedsiębiorcy | prawo telekomunikacyjne | VAT | Orange Polska S.A.
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy