Ikonka na Opolszczyźnie

Rządowy program informatyzacji kraju ma niebawem zawitać do przeważającej większości gmin województwa opolskiego. Jak podaje Polska Agencja Prasowa, chęć przystąpienia do Ikonki zgłosiło 64 z 71 gmin tego regionu, a podpisane w poniedziałek porozumienie między Zarządem Województwa Opolskiego a Ministerstwem Nauki i Informatyzacji dotyczy sposobów realizacji tego projektu.

Rządowy program informatyzacji kraju ma niebawem zawitać do przeważającej większości gmin województwa opolskiego. Jak podaje Polska Agencja Prasowa, chęć przystąpienia do Ikonki zgłosiło 64 z 71 gmin tego regionu, a podpisane w poniedziałek porozumienie między Zarządem Województwa Opolskiego a Ministerstwem Nauki i Informatyzacji dotyczy sposobów realizacji tego projektu.

Ikonka zakłada uruchomienie w każdej gminie (przede wszystkim w tych ze słabą infrastrukturą) publicznego punktu dostępu do Internetu. Mieściłby się on np. w domu kultury lub bibliotece i obejmował trzy stanowiska komputerowe oraz hot spot, dzięki któremu można by korzystać z Internetu z własnego sprzętu. Koszty instalacji sprzętu, oprogramowania oraz szkolenia informatycznego pokrywa rząd, natomiast gmina ponosi opłaty związane z korzystaniem z Sieci, zapewnia lokal oraz pracownika odpowiedzialnego za funkcjonowanie punktu. W tej chwili program Ikonka zainicjowano w ośmiu województwach. Z zasady są z niego wyłączone większe miasta "prezydenckie"), jego celem jest bowiem przede wszystkim wyrównywanie szans w dostępie do Internetu na terenach uboższych i słabiej zurbanizowanych.

Reklama

(Enter)

Dowiedz się więcej na temat: województwa
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama