Internet w roku 2025 - jaki będzie?

Cisco oraz Global Business Network opublikowały raport pt. "Ewolucja Internetu". Raport omawia siły napędowe i czynniki niepewności, których kombinacja ukształtuje internet w perspektywie najbliższych 15 lat.

W wyniku trwających ponad rok badań, gromadzenia danych i wywiadów opracowano cztery różne możliwe scenariusze, które zostały szczegółowo opisane w raporcie. Ze scenariuszy tych wynika, jaki wpływ mogą mieć różne istotne czynniki, takie jak polityka neutralności sieciowej, inwestycje w infrastrukturę, reakcja konsumentów na nowe modele pobierania opłat czy przyswajanie nowych technologii.

Jeden ze scenariuszy opisuje dobrze znaną prognozę, zgodnie z którą Internet będzie się w dalszym ciągu rozwijać bez skrępowania, nadal wprowadzając nowatorskie produkty i usługi. Pozostałe scenariusze kwestionują te przewidywania, wskazując na różne czynniki ryzyka oraz możliwości stojące przed decydentami biznesowymi i politycznymi.

- Kolejne dwa czy trzy miliardy użytkowników internetu to ludzie głównie na rynkach wschodzących, bardzo różni od pierwszych dwóch miliardów. Globalne modele biznesowe i polityki krajowe zawiodą, jeśli będą oparte na nieaktualnych oczekiwaniach dotyczących zachowań, preferencji i sukcesu - zauważa Enrique Rueda-Sabater, współautor raportu i dyrektor ds. strategii i ekonomii rynków wschodzących w Cisco.

Reklama

Interdyscyplinarny zespół kierowany przez Cisco i GBN zbadał siły napędowe i czynniki niepewności które będą kształtować internet (oraz związany z nim rynek, wart obecnie 3 bln USD i stale rosnący) do roku 2025. Wnioski z tych badań są przedstawione w formie czterech poglądowych scenariuszy, które mają na celu ułatwienie decydentom, firmom technologicznym oraz instytucjom rządowym zrozumienie i przewidywanie głównych zmian, czynników ryzyka i możliwości, a także zarządzanie nimi, tak aby potencjał internetu w temacie tworzenia wartości ekonomicznych i społecznych został wykorzystany globalnie.

Raport przedstawia pięć silnych tendencji, które już występują, stwarzając wspólną podstawę dla wszystkich scenariuszy dotyczących przyszłości internetu. Tendencje te są związane z globalną strukturą sieci, sposobem zarządzania nim, różnicami pokoleniowymi, technologią interfejsów oraz modelami pobierania opłat za połączenie:

- Wzrost rynku związanego z internetem będzie miał miejsce głównie poza krajami o rozwiniętej gospodarce, czyli o wysokich dochodach,

- Sposób zarządzania internetem w skali globalnej pozostanie zasadniczo bez zmian,

- Generacja wychowana w świecie cyfrowym będzie używać internetu w sposób zasadniczo odmienny niż wcześniejsze generacje.

- Klawiatura QWERTY przestanie być głównym interfejsem do internetu.

- Konsumenci będą płacić za dostęp do internetu w sposób znacznie bardziej zróżnicowany, a stała opłata abonamentowa będzie rzadkością.

Raport koncentruje się na czterech scenariuszach, które przedstawiają pełne wyzwań i odmienne drogi możliwego rozwoju świata:

- Płynne granice: Świat, w którym internet staje się wszechobecny i działa odśrodkowo. Postęp technologiczny sprawia, że dostęp do internetu i urządzenia stają się coraz bardziej przystępne cenowo (pomimo ograniczonych inwestycji w rozbudowę sieci), zaś globalizacja biznesu i ostra konkurencja zapewniają szybkie zaspakajanie różnorodnych potrzeb na całym świecie, w bardzo zróżnicowanych konfiguracjach i miejscach.

- Niepewny rozwój: Świat, w którym silne uzależnienie od internetu jest zahamowane, zarówno jeśli chodzi o użytkowników indywidualnych, jak i biznesowych. Bezlitosne ataki hakerów kierujących się różnymi motywami są w stanie przełamać środki ochrony stosowane przez władze i organizacje międzynarodowe. Powstają bezpieczne rozwiązania alternatywne, ale są one bardzo kosztowne.

- Niespełnione obietnice: Skromny rozwój internetu spowodowany przedłużającą się stagnacją gospodarczą w wielu krajach. Brak jest przełomowych technologii, które kompensują te czynniki hamujące, a polityka protekcjonistyczna w odpowiedzi na kryzys gospodarczy pogarsza tylko sytuację, zarówno pod względem ekonomicznym, jak i pod względem rozpowszechnienia technologii sieciowych.

- Pękanie w szwach: Świat, w którym internet staje się ofiarą własnego sukcesu. Zapotrzebowanie na usługi IP rośnie w sposób niepohamowany, ale ograniczenia pojemności |i występujące wąskie gardła stwarzają lukę pomiędzy oczekiwaniami a realiami użycia Internetu. Międzynarodowe standardy technologiczne nie są przyjmowane, między innymi wskutek gwałtownej negatywnej reakcji w skali globalnej na dziesięciolecia dominacji USA w dziedzinie technologii.

INTERIA.PL/informacje prasowe
Dowiedz się więcej na temat: świat | Internet
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy