Kongres Edukacji Medialnej - Co z tą edukacją medialną?

Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej wspólnie z Uniwersytetem Pedagogicznym im. KEN w Krakowie oraz Fundacją Nowoczesna Polska organizują w dniach 25-26 września 2014 roku w Krakowie I Kongres Edukacji Medialnej, pod hasłem: "Co z tą edukacją medialną? Uwarunkowania, cele i perspektywy w dobie dynamicznych zmian technologicznych, społecznych i kulturowych"

W pierwszym dniu Kongresu odbędą się dyskusje panelowe z udziałem zaproszonych gości, przedstawicieli świata nauki i kultury oraz instytucji rządowych i organizacji pozarządowych, m.in. prof. Wiesława Godzica, prof. Zbyszko Melosika, prof. Agnieszki Ogonowskiej, dr hab. Mirosława Filiciaka, ministra Krzysztofa Lufta (KRRiT), Włodzimierza Marcińskiego (Lidera Cyfryzacji), Krzysztofa Dudka (Narodowe Centrum Kultury), Jarosława Lipszyca, dra Dominika Batorskiego.

W drugim dniu Kongresu zaplanowano wystąpienia referatowe oraz warsztaty dla uczestników Kongresu, prowadzone m.in. przez przedstawicieli czołowych organizacji pozarządowych działających w obszarze edukacji medialnej, służące upowszechnianiu dobrych praktyk w tym zakresie. Warsztaty poprowadzą przedstawiciele Fundacji Nowoczesna Polska, Fundacji Citizen Project, Fundacji Dobry Odbiór, Centrum Cyfrowe: Projekt Polska oraz portalu INTERIA.PL.

Reklama

Tematyka Kongresu skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych problematyką kształcenia świadomego i krytycznego odbioru mediów oraz właściwego ich użytkowania, w tym nauczycieli, edukatorów medialnych, psychologów.

Zgłoszenia udziału (z referatem lub bez) oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

www. kongres.ptem.org.pl.

Patronat honorowy nad Kongresem objęli: Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski oraz Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Patronem Kongresu jest firma Polskie Badania Internetu (PBI). Patroni medialni: TVP Kraków, INTERIA.PL, miesięcznik "Kraków" oraz miesięcznik "Charaktery".

INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy