Powstanie Kodeks Etyki Internetu

Rozpoczynają się prace nad pierwszym w Polsce Kodeksem Etyki Internetu - poinformowała pełnomocnik rządu ds. równego statusu prawnego Elżbieta Radziszewska.

Ma on być porozumieniem przedstawicieli portali internetowych oraz dostawców usług internetowych na rzecz podjęcia wspólnych działań prowadzących do zwalczania treści i zachowań zabronionych w internecie, zwłaszcza pornografii z udziałem dzieci oraz przekazów nawołujących do nienawiści.

Według Radziszewskiej kodeks ma zostać podpisany w marcu. Zostaną w nim ustalone wspólne zasady postępowania w przypadkach, gdy zostanie stwierdzona obecność treści i zachowań zabronionych. Ruszy także skierowana do rodziców kampania medialna poświęcona bezpiecznemu korzystaniu z komputera i internetu.

Reklama

Radziszewska powiedziała także, że w wyniku prac powołanego przez nią zespołu ds. przeciwdziałania dyskryminacji małoletnich w środkach masowego przekazu "Kodeks Dobrych Praktyk" podpisali przedstawiciele rynku gier komputerowych i wideo. Minister dodała, że trwają także prace nad "Kodeksem Dobrych Praktyk Stacji TV", zawierającym mechanizmy skutecznej ochrony młodego widza.

Wiceminister sprawiedliwości Łukasz Rędziniak poinformował o działaniach resortu, zmierzających do ratyfikacji przez Polskę konwencji budapeszteńskiej o cyberprzestępczości z 2001 r. oraz konwencji z Lanzarote o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych z 2007 r.

- Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje w tej chwili nad kompletem dokumentów, które umożliwią wystąpienie z inicjatywą ustawodawczą przez rząd i umożliwienie prezydentowi ich ratyfikacji - powiedział Rędziniak.

Jak zaznaczył, prawie wszystkie postanowienia konwencji z Lanzarote już zostały wprowadzone do polskiego prawa. Do spełnienia wszystkich wymogów konwencji konieczne jest jeszcze podniesienie granicy wieku dotyczącej przestępstw seksualnych wobec małoletniego do 18. roku życia.

Rędziniak poinformował też, że konwencję budapeszteńską ratyfikowały dotychczas 32 państwa, a konwencję z Lanzarote podpisały 33 państwa, ale nigdzie nie została jeszcze ratyfikowana.

INTERIA.PL/PAP
Dowiedz się więcej na temat: kodeks
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama