Reklama

Profile zmarłych w internecie

Dzień Wszystkich Świętych to czas pamięci o nieżyjących bliskich i czas odwiedzania ich grobów. W sieci możemy czytać wspomnienia o zmarłych i zapalać wirtualne znicze. Prawie połowa badanych internautów uważa, że profile osób nieżyjących nie powinny być usuwane - wynika z danych PBI.

Zdecydowana większość badanych deklaruje, że Wszystkich Świętych jest dla nich dniem szczególnej pamięci o zmarłych, a także okazją do refleksji nad własnym życiem i przemijaniem.

Dla nieco ponad jednej trzeciej jest to święto religijne, a dla 4 proc. to dzień jak każdy inny.

Internauci obchodzą ten dzień tradycyjnie. Zdecydowana większość badanych odwiedza groby bliskich, ponad połowa spotyka się przy tej okazji z rodziną, a jedna czwarta idzie do kościoła.

Prawie tyle samo odwiedza groby znanych osób. Znacznie rzadziej postrzegają ten okres jako okazję do spotkań ze znajomymi lub nadrobienia różnych zaległości.

Badani podtrzymują pamięć o zmarłych również za pośrednictwem internetu. Najczęściej czytają w sieci wspomnienia o zmarłych i zapalają wirtualne znicze. Rzadko korzystają z wyszukiwarek lokalizujących groby czy odwiedzają wirtualne cmentarze.

Reklama

Opinie respondentów na temat usuwania z serwisów społecznościowych profili osób zmarłych są podzielone. Prawie połowa uważa, że takie profile nie powinny być usuwane, a jedynie w specjalny sposób oznaczone. Jedna trzecia deklaruje, że profile osób nieżyjących powinny być jednak usuwane.

Podobnie rozbieżne są opinie na temat przekazywania rodzinom zmarłych danych, umożliwiających logowanie do ich profili . Najczęściej respondenci zaznaczali, że takie sytuacje powinny być rozpatrywane indywidualnie przez właściciela serwisu. Nieco mniej niż jedna trzecia respondentów stwierdziła, że rodzina zmarłego powinna mieć dostęp do danych profilu za każdym razem, kiedy wyrazi taką wolę.

Badani aprobują przekazywanie po śmierci narządów do transplantacji. Podpisanie oświadczenia woli o przekazaniu tkanek i narządów zadeklarowało 16 proc. ankietowanych. Ponad połowa planuje podpisać takie oświadczenia w najbliższej przyszłości.

Niemal połowa badanych internautów nie przekazała bliskim żadnych wskazówek na wypadek swojej śmierci. Wskazówi tych, którzy to zrobili,dotyczyły zgody na przekazanie organów oraz formy pochówku. Jedynie niewielka część respondentów zadeklarowała, że napisała testament.

Niemal wszyscy badani internauci akceptują sprzedaż zniczy, kwiatów i wieńców przed cmentarzami. Niechętnie natomiast odnoszą się do oferowania w tym miejscu asortymentu innego rodzaju.

-----

Stopka metodologiczna: Badanie zrealizowała firma Polskie Badania Internetu (PBI) na próbie 511 internautów w wieku 18 - 54 lat. Pytania zadano w ramach badania Omnibus Online w październiku 2010 r.

Media2

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy