W latach 2012-2017 w Polsce dwukrotnie wzrośnie ruch w sieci

Firma Cisco ogłosiła wyniki najnowszego badania Cisco Visual Networking Index 2012-2017, którym po raz pierwszy została objęta również Polska. Według prognoz, ruch w sieci IP w okresie od 2012 do 2017 roku wzrośnie w Polsce i Europie Zachodniej dwukrotnie. Globalnie ruch ma wzrosnąć nawet trzykrotnie, przy kilkukrotnym wzroście w krajach rozwijających się. Opublikowane dane obejmują zarówno sieci tradycyjne, jak i mobilne, a zakładany globalny roczny transfer danych ma osiągnąć 1,4 zettabajtów w 2017 roku.

Do 2017 roku liczba internautów osiągnie 3,6 miliarda, co będzie stanowiło ponad 48 proc. populacji świata - przy prognozowanej liczbie mieszkańców globu wynoszacej 7,6 miliarda. Dla porównania, w 2012 roku z internetu korzystało 2,3 miliarda użytkowników, czyli około 32 proc. mieszkańców całego globu (7,2 miliarda osób).

Do 2017 roku liczba urządzeń połączonych w ramach globalnej sieci wyniesie ponad 19 miliardów (dotyczy urządzeń stacjonarnych i mobilnych, połączeń typu M2M i innych); w 2012 roku było to około 12 miliardów. W skali globu nastąpi 3,5-krotny wzrost średniej przepustowości łączy szerokopasmowych - z 11,3 Mb/s w 2012 roku do 39 Mb/s w 2017 roku. Pomiędzy 2011 a 2012 rokiem średnia przepustowość łącza szerokopasmowego wzrosła o 30 proc. z 8,7 Mb/s do 11,3 Mb/s.

Reklama

W 2017 roku na całym świecie z usług wideo w sieci będzie korzystało blisko 2 miliardy użytkowników, w 2012 roku liczba ta wynosiła 1 miliard. W 2012 roku za 26 proc. ruchu w sieci odpowiadały urządzenia nie będące komputerami PC. W 2017 roku wskaźnik ten osiągnie 49 proc. W latach 2012-2017 wzrost transferu danych w przypadku komputerów wyniesie średnio 14 proc. rocznie, a dla pozostałych typów urządzeń będzie znacznie wyższy: w przypadku telewizorów będzie to 24 proc., tabletów - 104 proc., smartfonów - 79 proc., zaś dla połączeń urządzenie-urządzenie (M2M) wzrost ten wyniesie 82 proc.

Według przewidywań, ilość danych przesyłanych przez przeciętne gospodarstwo domowe w roku 2017 wyniesie około 74,5 gigabajta miesięcznie. Dla porównania, w 2012 roku było to 31,6 gigabajtów miesięcznie.

Prognozy Cisco pokazują również istotny wzrost znaczenia tzw. "Internetu przedmiotów" (Internet of Things) w globalnym transferze danych. Liczba połączeń typu M2M wzrośnie trzykrotnie - z 2 miliardów w 2012 roku do 6 miliardów w 2017 roku. Roczny, globalny ruch IP generowany przez połączenia M2M w tym okresie wzrośnie 20-krotnie — z 197 petabajtów (1 petabajt = biliard bajtów) w 2012 (0,5 proc. globalnego ruchu IP w sieci) do 3,9 eksabajtów (1 eksabajt = trylion bajtów) w 2017 (3 proc. globalnego ruchu IP w sieci). Za wzrost ten odpowiadać będą przede wszystkim wszelkiego rodzaju systemy monitoringu, inteligentne mierniki, czujniki czy cyfrowe rozwiązania wykorzystywane w służbie zdrowia.

Regionalne trendy w Polsce

Do 2017 roku liczba urządzeń połączonych z siecią w Polsce wzrośnie do 145,5 mln; w 2012 roku było to 95,8 mln. W Polsce, w okresie od 2012 do 2017 roku, ruch w sieci IP zwiększy się dwukrotnie, osiągając roczny wzrost na poziomie 19 proc. W tym samym okresie ruch w polskich sieciach mobilnych wzrośnie dziesięciokrotnie - w skali roku wzrost wyniesie 59 proc. Transfer danych związany z usługami wideo (łącznie dla sektora biznesowego oraz konsumenckiego) będzie stanowił w 2017 roku 56 proc. całego ruchu w sieci, w 2012 roku wartość ta wynosiła 41 proc.

W 2017 roku komputery PC będą generowały 72 proc. ruchu w sieci IP, telewizory - 10 proc., urządzenia przenośne, w tym tablety i smartfony - 16 proc., zaś moduły M2M - 2 proc. W okresie od 2012 do 2017 roku średnia przepustowość łącza szerokopasmowego wzrośnie 3-krotnie, z 9 Mb/s do 28 Mb/s.

Globalny ruch w sieci IP - przewidywania i analizy

Do 2017 roczny, globalny ruch w sieci IP osiągnie poziom 1,4 zettabajtów (przy średnim rocznym wzroście w latach 2012 - 2017 na poziomie 23 proc.). Połączenia bezprzewodowe (Wi-Fi oraz mobilne) będą generowały 68 proc. ruchu w sieci w 2017 roku, a prawie połowa ruchu w sieci IP będzie pochodzić z urządzeń innych niż komputery PC, dotyczy to przede wszystkim tabletów, smartfonów oraz telewizorów.

Ruch Wi-Fi będzie rósł średnio o 26 proc.  rocznie pomiędzy 2012 a 2017 rokiem, natomiast przy połączeniach przewodowych wzrost ten wyniesie 16 proc. W 2012 roku średnia liczba urządzeń podłączonych do sieci w przeciętnym gospodarstwie domowym wynosiła 4,7 (w tym połączenia M2M); prognozy na rok 2017 zakładają liczbę 7,1 urządzeń/przyłączy do sieci (w tym M2M) - roczny wzrost o 8,8 proc.

W 2017 roku w ramach globalnej sieci zgodnej z protokołem IPv6 będzie działało 8 miliardów urządzeń stacjonarnych i mobilnych, stan na 2012 rok to 1,6 miliarda (średni roczny wzrost o 38 proc.). W 2017 roku 42 proc. urządzeń stacjonarnych i mobilnych będzie zgodnych z protokołem IPv6, przy 14 proc. w 2012 roku.

W 2017 roku z usług wideo w sieci będzie korzystało blisko 2 miliardy użytkowników (wyłączając osoby korzystające tylko z urządzeń mobilnych) - wzrost z 1 miliarda użytkowników w 2012 roku. Ruch wideo-TV w sieci wzrośnie pięciokrotnie pomiędzy 2012 a 2017 rokiem (z 1,3 eksabajta miesięcznie do 6,5 eksbajtów miesięcznie).

Do 2017 roku materiały filmowe w standardzie 3D i HD będą stanowiły 63 proc. przesyłanych i udostępnianych w sieci treści wideo. Zaawansowane usługi wideo (oferujące dostęp do materiałów 3D i HD) odnotują czterokrotny wzrost pomiędzy 2012 i 2017 rokiem. W tym samym okresie ruch generowany przez usługi VoD wzrośnie trzykrotnie.

Globalny ruch w sieci IP - sektor biznesowy                   

Cały ruch w sieci, generowany w sektorze biznesowym i obejmujący m.in korzystanie z internetu, backup, VoIP itp., zanotuje niemal trzykrotny wzrost pomiędzy 2012 a 2017 rokiem. W 2012 roku ruch danych w segmencie biznesowym stanowił 20 proc. miesięcznego, globalnego ruchu w sieci IP (sektor konsumencki to 80 proc.). W roku 2017 sektor biznesowy będzie odpowiadał za 18 proc. miesięcznego, globalnego ruchu w sieci IP (wzrost udziału części konsumenckiej do 82 proc).

W okresie od 2012 do 2017 roku transfer danych w ramach usług wideo w sektorze biznesowym wzrośnie 5,3-krotnie. W 2012 roku ruch związany z usługami wideo dla biznesu wzrósł o 52 proc., a w 2017 roku usługi wideo będą stanowiły 58 proc. całego ruchu w sieci generowanego przez sektor biznesowy (w 2012 roku było to 31 proc.)

Globalny transfer danych w sieciach mobilnych                            

W 2017 roku transfer danych w sieciach mobilnych osiągnie 11,2 eksabajtów miesięcznie (134 eksabajty rocznie). W okresie od 2012 do 2017 roku globalny ruch w sieciach mobilnych wrośnie trzynastokrotnie (średnio o 66 proc. rocznie).

INTERIA.PL/informacje prasowe
Dowiedz się więcej na temat: Internet
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy