Reklama

W3C zmienia standard

World Wide Web Consortium (W3C) - organizacja zajmująca się standardem języka HTML w środę 26 stycznia zaproponowała niewielkie zmiany w powszechnie obowiazującym standardzie HTML.

Zaleca bowiem używanie rozszerzonej wersji HTML (XHTML - Extensible HTML), przy jednoczesnym pozostawieniu wszystkich dotychczasowych rozkazów "normalnego" HTML. XHTML jest ulepszona wersja HTML 4, nakierowana na XML. Ponieważ ten ostatni staje się "konkurującym" standardem - W3C postanowiła pogodzić ogień z wodą. Jednocześnie poinformowano, ze W3C nie zaoferuje żadnych programów przekształcających HTML w XHTML, ani nie będzie "zmuszać" do przepisywania istniejących stron. Daje jedynie wskazówki, ze nowo powstałe strony powinny być nieco bardziej XML-owate. Nie wiadomo bowiem, czy XML nie stanie się standardem po zakończeniu prac nad nową wersją (oznaczona numerem 1.1)

Reklama

Dowiedz się więcej na temat: standard

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama