Zagrożone dane? Pora zmienić bank

78 proc. klientów zmieniłoby bank w razie zagrożenia dla bezpieczeństwa ich danych - wynika z ankiety przeprowadzonej przez firmę BOSSG Data Security. Jednocześnie dla prawie 70 proc. badanych bezpieczeństwo danych powierzanych bankowi jest istotnym czynnikiem przy jego wyborze.

- Wyniki badań potwierdzają dające się zauważyć zainteresowanie klientów bezpieczeństwem poszczególnych produktów bankowych i rosnącą świadomość społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa oferowanego im przez banki. Ochrona i zabezpieczenie danych osobowych powinny być dla banków jednym z priorytetów prowadzenia działalności, zarówno w aspekcie utrzymania obecnych klientów, jak i w pozyskiwaniu nowych - mówi Krzysztof Siekierski, wieloletni doradca klienta w Banku Zachodnim WBK, obecnie Prezes Zarządu EKTO Finance.

Przeprowadzone na zlecenie firmy BOSSG Data Security badanie metodą ankietową na losowej grupie 838 osób wskazuje, że dla większości klientów bezpieczeństwo danych powierzonych bankowi jest bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na chęć korzystania z jego usług. W wypadku niezapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa prawie 80 proc. klientów jest gotowych zmienić bank.

Reklama

Ankietowani zostali podzieleni na cztery grupy: pracodawcy, pracownicy, studenci lub uczniowie oraz osoby niepracujące. Grupą, dla której bezpieczeństwo danych osobowych liczy się najbardziej są pracodawcy - aż 98 proc. ankietowanych pracodawców wskazało, że bezpieczeństwo danych osobowych jest ważnym czynnikiem wpływającym na wybór banku.

Studenci i osoby uczące się są drugą, po pracodawcach, grupą przykładającą duże znaczenie do ochrony danych osobowych. 95 proc. z nich zrezygnowałoby z banku, który nie gwarantuje bezpieczeństwa danych, a 84 proc. przy jego wyborze kierowałoby się kwestią bezpieczeństwa. Wśród osób pracujących prawie 75 proc. uznaje bezpieczeństwo danych osobowych za istotny czynnik wpływający na wybór banku.

Z kolei osoby niepracujące to jedyna grupa badanych, dla których bezpieczeństwo danych nie jest ważnym zagadnieniem. Osoby te nie zrezygnowałyby z usług banku nawet jeśli nie gwarantowałby on bezpieczeństwa danych osobowych. Bezpieczeństwo nie jest również dla nich ważnym czynnikiem przy wyborze banku.

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: zagrożeni | Dane osobowe
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama