Reklama

Dynamiczny rozwój Comarch w pierwszym półroczu 2007 r.

W II kwartale 2007 roku Comarch zanotował rekordowy wzrost przychodów ze sprzedaży wynoszącej 172 mln zł, czyli o 90,4 proc. więcej niż w II kwartale 2006 r. (90,4 mln zł).

W skali półrocza wzrost przychodów ze sprzedaży wyniósł 44,7 proc. (270,4 mln zł w I półroczu 2007 r. wobec 186,8 mln zł w I półroczu 2006 r.). Jest to wynikiem znaczącej zwyżki sprzedaży usług własnych, sprzętu komputerowego i oprogramowania obcego. Usługi i software autorstwa Comarch pozostają najważniejszą kategorią przychodów firmy. Ich łączna sprzedaż w dwóch pierwszych kwartałach 2007 r. wyniosła 158,7 mln zł (wzrost o 27,6 mln zł, czyli o 17,4 proc. w porównaniu do 2006 r.). W I półroczu 2007 r. nastąpił znaczący wzrost sprzedaży do odbiorców z sektora publicznego (wzrost udziału z 13,6 proc. do 29,6 proc.). Wzrost sprzedaży w tym sektorze to głównie efekt realizacji w II kwartale 2007 r. dostaw komputerów dla szkół (MEN). W I półroczu 2007 r. wzrosły również nominalne przychody Comarch ze sprzedaży we wszystkich pozostałych sektorach rynku, zwłaszcza w sektorze Telekomunikacja, Finanse i Bankowość oraz Przemysł & Utilities. Niewielki spadek odnotował jedynie sektor Handel i Usługi. Pozytywną tendencją w rozwoju Comarch jest stały wzrost sprzedaży zagranicznej. W I półroczu 2007 r. eksport wzrósł o 9,9 mln zł w porównaniu do I półrocza ubiegłego roku i osiągnął wartość 52,2 mln zł (wzrost o ponad 23 proc). Udział eksportu w przychodach ogółem bez umowy z MEN utrzymał się na tym samym poziomie jak w I połowie 2006 roku (22,3 proc.).

Reklama

- Osiągnięte przez Comarch wyniki finansowe są potwierdzeniem skuteczności realizowanej przez firmę strategii, która zakłada przede wszystkim sprzedaż rozwiązań informatycznych opartych na własnych produktach, wychodzenie ze sprzedażą własnego software'u na rynki zagraniczne i stałe ulepszanie operacyjnej efektywności działania poprzez doskonalenie procedur i racjonalizację kosztów. Wzrost sprzedaży zagranicznej pozostaje jednym ze strategicznych kierunków rozwoju Comarch. Dynamiczny rozwój Comarch i osiągnięte wyniki finansowe są z jednej strony efektem obecnej przewagi konkurencyjnej, ale równocześnie są czynnikiem, który umożliwia firmie stałą rozbudowę i ulepszanie portfolio produktów oraz pozyskiwanie na rynku pracy najlepszej kadry informatycznej, a więc budowanie przewagi konkurencyjnej na przyszłość - mówi prof. Janusz Filipiak, Prezes Comarch.

Warto zaznaczyć, iż bardzo dobre wyniki finansowe zostały osiągnięte przy 10,4 proc. wzroście zatrudnienia w Comarch oraz przy presji na wzrost wynagrodzeń w sektorze IT. Na koniec czerwca 2007 r. w Comarch było zatrudnionych 2 721 osób.

W I półroczu 2007 r. Comarch odnotował skorygowaną rentowność operacyjna na poziomie 7,3 proc. (wobec 11,2 proc. rok wcześniej), natomiast skorygowana rentowność netto wyniosła 7,5 proc. (wobec 10,6 proc. rok wcześniej). Zysk operacyjny w II kwartale 2007 r. wzrósł o 7,17 proc., osiągając wartość 10,4 mln zł, w porównaniu do 9,7 mln zł w II kwartale 2006 r.

Portfel zamówień Comarch na rok bieżący wynosi 487,2 mln zł i jest o ponad 26 proc. wyższy niż w analogicznym okresie w 2006 roku. Udział kontraktów zagranicznych w portfelu zamówień pozostaje na stabilnym poziomie ok. 20 proc.

ComArch
Dowiedz się więcej na temat: Comarch

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama