Europa zyskuje dzięki obliczaniu w chmurze

Otrzymaliśmy list Darrena Grasbiego, szefa AMD na region Europy, Bliskiego Wschodu oraz Afryki. Grasbi pokazuje, jak Europa czerpie korzyści ze wspólnej pracy na rzecz wykorzystania ogromnych możliwości, jakie daje przetwarzanie w chmurze.

"Usługi w chmurze (cloud computing) zyskują na znaczeniu ze względu na coraz częstsze wykorzystywanie ich przez rządy oraz przedsiębiorców w celu zmniejszenia nakładów inwestycyjnych, poprawę współpracy i przyspieszenie realizacji projektów przy zachowaniu minimalnego ryzyka. Dzięki temu, gdy projekty te okazują się udane, mogą rozwijać się błyskawicznie. Przetwarzanie w chmurze czerpie przewagę z otwartego dostępu do internetu i dzięki temu działa jako uniwersalna platforma, która łączy ludzi i świat handlu. Jednak, gdy wzrasta jej wykorzystanie, wszystkie elementy tej struktury muszą ze sobą współpracować, aby utrzymać otwartość i zapewnić infrastrukturze usług w chmurze pełną wzajemną kompatybilność i dostępność, nie pominąwszy przy tym ważnych kwestii związanych z bezpieczeństwem, konkurencją i zarządzaniem. Przetwarzanie w chmurze wyrównuje pole rywalizacji zapewniając w każdej sytuacji podatny grunt dla nowych, pomyślnych inwestycji. Startupy mogą uzyskać dostęp do wielu takich samych zasobów IT, z jakich korzystają największe organizacje na świecie, przy minimalnych inwestycjach w sprzęt i oprogramowanie. W podobny sposób rządy państw mogą ograniczyć i przekierować wydatki budżetowe, co pomoże im w zaoferowaniu usług, które stanowią dużą wartość i wymierne oszczędności dla podatników. Obywatele mogą czerpać korzyści ze skonstruowanej w oparciu o chmurę obliczeniową poczty elektronicznej, przechowywania danych, filmów i usług przy niskich kosztach i zaskakującej prostocie. Poza tym nowa generacja usług w chmurze oczywiście pomoże stymulować rodzimą ekonomię państw, w których będzie ona działała.

Reklama

Rządy oraz przemysł wspólnie działają na rzecz zwiększania zaufania wśród użytkowników, i żeby pomóc im zrozumieć ekonomiczne korzyści płynące z chmury obliczeniowej, promują inteligentne rozwiązania i prowadzą odpowiedzialną politykę, która jest zupełnie niezależna od jakiejkolwiek marki i zachęca do konkurencji oraz innowacji. Nowa, zaprezentowana we wrześniu 2012 roku strategia Komisji Europejskiej dla "Uwolnienia potencjału przetwarzania w chmurze w Europie", w połączeniu z działaniem firmy AMD oraz innych liderów w branży ma niezwykle istotne znaczenie w zwiększeniu szans na odrodzenie się europejskiej gospodarki. Unijna komisarz Neelie Kroes powiedziała, że istnieją możliwości na "uzyskanie ogromnych zysków ekonomicznych o łącznej wartości setek miliardów euro do 2020 roku... oraz stworzenie milionów miejsc pracy. Będzie to jednak możliwe jedynie przy odpowiednich uregulowaniach."

Wraz z dokumentem europejskiej strategii Komisja Europejska tworzy normy i certyfikacje tak, żeby stworzyć solidną infrastrukturę chmury, opracować najlepsze z możliwych praktyk (jak choćby program zamówień publicznych) i wzbudzić zaufanie w całym regionie.

Choć strategia Komisji Europejskiej dotycząca przetwarzania w chmurze jest przydatna, prawdziwe szanse i wyzwania dla Europy leżą w rozwoju zharmonizowanego zestawu praw wykonawczych i praktyk działania. Europa musi pracować nad usunięciem obszarów szarej strefy i rozwiewać obawy o blokowanie niezależnych dostawców poprzez promowanie otwartych, wspólnych norm i interoperacyjności systemów w chmurze, aby użytkownicy nie musieli obawiać się, że zmiana dostawcy będzie wiązać się z jakąkolwiek penalizacją. Ramy prywatności uznawane dzisiaj nie są konsekwentnie wdrażane w całej Europie. Potrzebna jest większa przejrzystość praktyk usługodawców rozwiązań w chmurze i pewność, że ich infrastruktura IT jest bardzo elastyczna, wspierana przez zrozumiałe i jasne zasady umów na poziomie usług i reżimów kredytowych. Natomiast w kwestii umów o wyłączność, w obecnej sytuacji w niektórych przypadkach bądź projektach współczesne struktury stawiają potężnych dostawców w uprzywilejowanej pozycji ograniczając udział innych. Musi istnieć gwarancja otwartych, niezastrzeżonych standardów technologicznych w celu zapewnienia wolnej konkurencji pośród dostawców komponentów i produktów końcowych. Zapewni to odpowiednią wartość, możliwość wyboru i innowacje dla nabywców.

Kluczowe jest wspólne działanie rządów europejskich. Usługi w chmurze oferują ogromne możliwości w tak wielu dziedzinach, że byłoby ogromną stratą ich zaprzepaszczenie przez nieskuteczne działania skutkujące utratą wiary przedsiębiorców i klientów. Inne potężne bloki handlowe jak Ameryka Północna, nie są sparaliżowane złożonym procesem jurysdykcyjnym, który w niektórych przypadkach może spowalniać Europę. Jednak z odpowiednim podejściem i wszystkimi stronami działającymi w dobrej wierze, to Europa może przejąć inicjatywę i ruszyć do przodu zyskując przewagę w tym punkcie zwrotnym w biznesie i technologii".

Darren Grasbi

INTERIA.PL/informacje prasowe
Dowiedz się więcej na temat: Cloud Computing | obliczanie w chumrze | AMD
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy