Jak chronić elektronikę przed burzami?

Gwałtowne załamania aury często doprowadzają do utraty ważnych danych z komputerów, telefonów i tabletów oraz innych urządzeń elektronicznych. Może się wydawać, że ten problem nas nie dotyczy, ale lepiej się zabezpieczyć. O czym należy pamiętać?

- Co roku latem notujemy najwięcej zgłoszeń utraty danych, napływających zarówno od użytkowników prywatnych, jak i przedsiębiorstw. Przypadki te wynikają najczęściej z działania czynników atmosferycznych - głównie burz i ulew. To gwałtowne zjawiska atmosferyczne, więc w momencie ich wystąpienia zwykle trudno jest już cokolwiek zrobić. Dlatego tak ważna jest prewencja i budowanie świadomości dotyczącej prawidłowych praktyk ochrony danych i sprzętów - zauważa Adam Kostecki, specjalista do spraw rozwoju i bezpieczeństwa Kroll Ontrack.

Jak wynika z doświadczeń specjalistów Kroll Ontrack, zniszczenie sprzętu komputerowego oraz wynikająca z niego utrata danych, będąca skutkiem gwałtownych burz, trąb powietrznych czy przerw w dostawie energii, może bezpośrednio wpłynąć na funkcjonowanie firmy. W kryzysowej sytuacji, gdy np. zalaniu ulegnie serwerownia lub dojdzie do zwarcia w sieci, do której podłączone są firmowe komputery, przedsiębiorcy natychmiastowo tracą nie tylko drogi sprzęt, ale również dostęp do swoich najistotniejszych danych: umów, budżetów, faktur czy danych kontaktowych kontrahentów. W tej sytuacji średniej wielkości polska firma narażona jest na przerwanie ciągłości biznesowej, a tym samym na poważne straty finansowe.

Jak zabezpieczyć sprzęt przed burzami i ulewami?

Reklama

1. Korzystanie z uziemionych listew zasilających. Bezpieczna listwa zasilająca to przedłużacz z wmontowanym bezpiecznikiem. W przypadku przepięcia przepali się zwykle tylko bezpiecznik, odcinając przepływ prądu, chroniąc wpięty do przedłużacza komputer.

2. Tworzenie kopii zapasowych danych. Urlopy administratorów powodują często zaburzenie procedur backupowych, błędy w ochronie i wykonywaniu kopii danych lub usterki przy odtwarzaniu informacji.  Kopie bezpieczeństwa danych to jeden z najważniejszych elementów polityki bezpieczeństwa danych i powinny być standardem w każdej, nawet najmniejszej firmie.

3. Odpowiednie umiejscowienie sprzętów. Piwnica nie jest najlepszą lokalizacją ani dla firmowej serwerowni, ani dla domowego "kącika komputerowego". Pomieszczenie, w którym znajdują się serwery i sprzęt komputerowy, powinno być także odpowiednio wentylowane lub klimatyzowane, aby ich funkcjonowania nie zaburzyła wilgoć czy wysoka temperatura.

4. Korzystanie z urządzeń UPS. Korzystanie z awaryjnego zasilacza wyposażonego w akumulator, którego zadaniem jest podtrzymanie pracy komputera po odcięciu zasilania daje gwarancję, iż w trakcie burzy nie dojdzie do spalenia naszego urządzenia. Użytkownicy korzystający z laptopów podczas burzy powinni pracować na baterii.

5. Jeśli to możliwe podłączanie komputera do wydzielonych/osobnych obwodów prądu. Podłączenie komputera do obwodu, do którego przyłączone są inne urządzenia np. klimatyzator, wentylator, czy odkurzacz, znacznie pogarsza parametry zasilania i naraża komputer na spadki napięcia w momentach, kiedy urządzenia te są podłączone do sieci.

6. Podczas przerwy w dostawie prądu odłączanie zasilania. Kiedy prąd jest ponownie włączany mogą powstać zakłócenia, co może spowodować problemy.

7. Impregnacja. Coraz więcej urządzeń elektronicznych jest obecnie chronionych poprzez pokrycie wewnętrznych podzespołów wodoodporną powłoką. Istnieją także firmy oferujące usługę impregnacji dla sprzętów, które nie są fabrycznie wodoodporne.

INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy