MMS idealny dla kobiet

Badanie znajomości i postrzegania usług MMSowych przeprowadzone przez firmę One-2-One wskazuje, że zaledwie co dziesiąty użytkowników telefonu komórkowego wie, do czego służy MMS. Co ciekawe zdecydowanie większą ochotę wypróbowania nowej usługi wykazują kobiety. One-2-One - integrator usług mobilnych przeprowadził badanie użytkowników telefonii GSM analizujące znajomość usług MMS (Multimedia Messaging Service) i stosunek do nich w rok od komercyjnego ich wdrożenia przez operatorów GSM w Polsce.

Z badania wynika, że zaledwie 11% osób dotąd korzystających z innych usług dodanych (zwłaszcza serwisów SMSowych) wie czym jest MMS i potrafi opisać najbardziej podstawową funkcjonalność tej usługi. Jednocześnie 19% deklaruje posiadanie telefonu z funkcją MMS. Wynika z tego, że 43% osób, które potencjalnie mogłyby korzystać z usług MMSowych nie wie jeszcze do czego mogą one służyć.

Istnieje kilka przyczyn ciągle stosunkowo niskiego poziomu rozpowszechnienia MMSów. Niewątpliwie jednej z nich można upatrywać w cenie usługi, która obecnie średnio wynosi 2 złote. Respondenci uznali, że ceną powszechnie akceptowaną byłaby kwota 60 groszy. Obserwacja ta jest w przybliżeniu zgodna z badaniami prowadzonymi w innych krajach, według których akceptowana proporcja ceny SMS do MMS powinna wynosić 1:2.

Reklama

Ciekawą obserwacją wynikającą z badania jest również zdecydowanie większe zainteresowanie korzystaniem z MMSów wśród kobiet. 57% kobiet, które posiadają telefon MMSowy wysłało przynajmniej jedną wiadomość multimedialną, podczas gdy ten sam odsetek wśród mężczyzn wyniósł zaledwie 17%.

Badanie zostało przeprowadzone przez Dział Badań i Rozwoju One-2-One we wrześniu 2003 przy użyciu metody CATI (wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo). W badaniu wzięło udział 120 osób dobranych losowo spośród użytkowników usług dodanych w telefonii GSM.

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: MMS

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy