Porozumienie między TP S.A i NOM zawarte

Telekomunikacja Polska oraz Niezależny Operator Międzystrefowy zawarły umowę, która umożliwi rozliczenie połączeń międzystrefowych realizowanych z użyciem prefiksu 1044. Umowa reguluje między innymi zasady wystawiania faktur VAT wszystkim klientom TP S.A., którzy od lipca 2001 r. realizowali bądź realizują połączenia międzystrefowe w sieci NOM. Wystawcą faktur będzie Niezależny Operator Międzystrefowy, a klienci otrzymają je w oddzielnych kopertach (nie z fakturami wystawionymi przez TP S.A.).

Faktury za usługi NOM zrealizowane w okresie: lipiec 2001 - marzec 2002 będą wysłane do abonentów do dnia 28 maja 2002 r. Natomiast faktury za usługi realizowane od kwietnia 2002 do lipca 2002 zostaną wysłane do dnia 31 sierpnia b.r.

Należności za połączenia międzystrefowe zrealizowane z użyciem prefiksu 1044 będą wpłacane bezpośrednio na konto NOM. Opłaty obejmujące okres od lipca 2001 do marca 2002 będzie można uregulować w kasach TP S.A.

Operatorzy ustalili zasady wzajemnych rozliczeń w trosce o swoich klientów. Jednocześnie Telekomunikacja Polska udzieli Niezależnemu Operatorowi Międzystrefowemu wsparcia umożliwiającego rozliczenie usług wykonanych w jego sieci.

Reklama

Po 1 sierpnia 2002 r. klienci TP S.A. będą mogli korzystać z połączeń międzystrefowych z użyciem prefiksu 1044 wyłącznie po podpisaniu umowy z NOM.

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: rozliczenie | faktura | telekomunikacja | operator | Orange Polska S.A.
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy