Reklama

Raport Kongresu Informatyki

24 października br. w Sali Wystawowej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się prezentacja Raportu 3. Kongresu Informatyki Polskiej, podsumowującego prace Kongresu. Prezentacje prowadził Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 3. KIP, Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji dr inż. Wacław Iszkowski. Zalecenia Kongresu omowili: dr Iszkowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego prof. Zdzisław Szyjewski, wiceprezes PIIT Aleksander Frydrych, Prezes Stowarzyszenia Polski Rynek Oprogramowania Ignacy Miedziński oraz wiceprezes PTI dr hab. Andrzej Marciniak. Podstawowe zalecenia raportu są następujące:

1. Konieczne jest zwiekszenie nakładów finansowych na rozwój nauki i

edukacji oraz służącej im infrastruktury informatycznej.

2. Niezbedna jest akredytacja kierunków informatycznych, która powinna

uwzględniać europejskie programy nauczania informatyki oraz oczekiwania co

do umiejętności i odpowiedzialności zawodowej informatyka.

3. Szansa na ustawiczną edukację powszechną jest rozwój profesjonalnego

zdalnego nauczania.

4. Konieczna jest koncentracja i efektywne wykorzystanie środków publicznych

w celu radykalnej poprawy obslugi obywateli i podmiotów gospodarczych w

Reklama

instytucjach rządowych i samorządowych z zastosowaniem narzędzi

teleinformatyki.

5. Teleinformatyczne systemy administracji publicznej powinny być w

technicznym sensie otwarte, zaś organa państwowe powinny promować używanie

krajowych produktów informatycznych.

6. Koszty korzystania z elektronicznych form usług administracji publicznej

nie powinny bezpośrednio obciążać obywateli, a same systemy obsługi

obywateli muszą być dla nich proste i tanie w uzytkowaniu.

7. Konieczna jest pełna profesjonalizacja wdrożeń rozwiązań

teleinformatycznych polegająca na określeniu kwalifikacji zawodowych i

odpowiedzialności osob w to zaangażowanych, a także certyfikacji firm

wykonujących publiczne zamówienia teleinformatyczne.

8. Konieczne jest opracowanie zbioru prawnych definicji podstawowych pojęć

informatycznych na potrzeby ustawodawstwa.

9. Egzekwowanie prawa autorskiego do oprogramowania musi w równym stopniu

obejmować prawa wszystkich właścicieli oprogramowania.

10. Domagamy się zmniejszenia wysokości pobieranych oplat od urządzeń i

nośników elektronicznych oraz poddania publicznej kontroli dystrybucji

gromadzonych tą drogą funduszy.

11. Konieczne jest podjecie szerokiej dyskusji na temat wolności osobistej

obywateli w dobie powszechnego użytkowania nowoczesnej technologii

umożliwiającej skuteczne śledzenie wszelkiej aktywności osób z niej

korzystających.

12. Rozwój powszechnego szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz

powiększanie cyfrowych zasobów reprezentujacych polski dorobek kulturowy

jest warunkiem rozwoju Polski w Unii Europejskiej.

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: informatyka | zalecenia

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL