Karkonosze

Wtorek, 21 listopada 2023 (15:13) Aktualizacja Środa, 13 grudnia 2023 (15:32)
Karkonosze są najwyższym pasmem górskim Sudetów. Znajdują się w południowo-zachodniej Polsce oraz częściowo na terenie Czech. Rozciągają się na przestrzeni około 40 kilometrów.
Karkonosze - najważniejsze informacje
Szczyt Śnieżki w Karkonoszach. /123RF/PICSEL

Karkonosze - najważniejsze informacje

Karkonosze swój początek mają przy Przełęczy Szklarskiej i ciągną się aż do Przełęczy Lubawskiej. Z kolei szerokość pasma górskiego jest mocno zróżnicowana. W najwęższym miejscu jest to około 8 km, natomiast w najszerszym nawet 20 km. Całkowita powierzchnia, jaką zajmują Karkonosze to około 650 km2. Obszar w 28,46% (185 km2) znajduje się w Polsce. Pozostała część Karkonoszy leży na terenie Czech.

Karkonosze oraz sąsiadujące z nimi Góry Izerskie tworzą wspólnie blok karkonosko-izerski. Powstał on z prekambryjskich oraz paleozoicznych łupków. Podczas epoki lodowcowej doszło do powstania w Karkonoszach lodowców górskich, za sprawą lądolodów skandynawskich. Wynikiem ich działań są powstałe kotły polodowcowe oraz niezmierzone ilości dolin, gołoborza, nisze niwalne i grunty strukturalne.

Chętnie zdobywane przez turystów szczyty znajdujące się w Karkonoszach to:
  • Śnieżka 1603 m n.p.m.,
  • Szrenica 1362 m n.p.m.,
  • Wielki Szyszak 1509 m n.p.m.,
  • Medwiedin 1235 m n.p.m. (Czechy),
  • Łabski Szczyt 1472 m n.p.m.,
  • Mały Szyszak 1439 m n.p.m.,
  • Łączna Góra 1555 m n.p.m..

Śnieżka to najwyższy szczyt Karkonoszy

Najwyższym szczytem w Karkonoszach jest Śnieżka. Szczyt położony jest na granicy Polski i Czech. Jego wysokość to 1603 m n.p.m., czyli znacznie mniej niż najwyższy szczyt Tatr. Jest to jednak nie tylko najwyższy szczyt Karkonoszy, ale również całego pasma Sudetów. Widoczność ze Śnieżki przy sprzyjających warunkach pogodowych to nawet 200 kilometrów. Szczyt zaliczany jest do Korony Europy, jak również Korony Gór Polskich, Korony Sudetów, Korony Sudetów Polskich oraz Korony Sudetów Czeskich.

Dlaczego Karkonosze określane są mianem polskich Alp?

Karkonosze określane są mianem polskich Alp głównie ze względu na swoją rzeźbę górską. Możliwe jest tam podziwianie ponad 150 najróżniejszych formacji skalnych. Jedne z najwyższych osiągają aż 25 m. Na terenie pasma górskiego zaobserwować można również szereg rumowisk skalnych, gołoborzy oraz jezior górskich. Najbardziej rozpoznawalnymi formacjami są: Pielgrzym, Słonecznik, Trzy Świnki oraz Koński Łeb. Nazwy poszczególnych formacji pochodzą od kształtów, jakie przypominają i legend z nimi związanych.

Czy Karkonosze są terenem chronionym?

Karkonosze stanowią nie tylko fascynującą formację skalną. Jest to również teren zamieszkały przez najróżniejsze zwierzęta. Karkonosze w 1992 roku zostały wpisane na listę UNESCO. Dużo wcześniej, bo w połowie stycznia 1959 roku utworzono na tym terenie Karkonoski Park Narodowy chroniący tereny pasma górskiego po stronie polskiej. W 1963 roku założony został Krkonošského Národní Parku chroniący tereny Karkonoszy po stronie Czech.

Temat Karkonosze znajdziesz również w serwisie:

Karkonosze - Wiadomości