Minister obrony powołuje Wojska Obrony Cyberprzestrzeni

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak powołał do życia Wojska Obrony Cyberprzestrzeni. Wzmocnią one potencjał Wojska Polskiego w cyberprzestrzeni.

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak powołał do życia Wojska Obrony Cyberprzestrzeni. Wzmocnią one potencjał Wojska Polskiego w cyberprzestrzeni.
Polska wzbogaci się o nowy rodzaj wojsk. O co chodzi? /domena publiczna

W Dniu Bezpiecznego Internetu na Wojskowej Akademii Technicznej, powołano również Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni (DKWOC) na którego czele stanął gen. bryg. Karol Molenda. Zostało ono formalnie utworzone w strukturach Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni (NCBC) a cała struktura zmieniła nazwę na NCBC-DKWOC. Powołanie dowództwa w przewidywanym terminie to dobry prognostyk w drodze rozwoju zdolności Wojska Polskiego w cyberprzestrzeni. Generał Molenda zapowiadał powstanie jednostek poziomu taktycznego jeszcze w tym roku.

Reklama

Minister obrony Mariusz Błaszczak w trakcie uroczystości powiedział, że cyberataki w XXI wieku stały się jednym z narzędzi agresywnej polityki prowadzonej przez sąsiada Polski i dlatego te zdolności mają charakter fundamentalny i kluczowy. Konieczne jest konsekwentne wzmacnianie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, co ma mieć kluczowe znacznie dla Wojska Polskiego.

Początki Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni

Początek rozwoju WOC datuje się na lutym 2019 roku, kiedy zatwierdzono Koncepcję organizacji i funkcjonowania Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni i rozpoczęto proces formowania nowego komponentu Sił Zbrojnych. Powołano również do życia NCBC odpowiedzialne za konsolidację rozproszonych zasobów cyber w wojsku.

Wojska Obrony Cyberprzestrzeni są przeznaczone do prowadzenia pełnego spektrum działań w cyberprzestrzeni - obronnych, rozpoznawania oraz operacji o charakterze ofensywnym. Pełną zdolność mają osiągnąć w 2025 roku. Nie znaczy to, że nie wykonują obecnie żadnych działań.

Za ich powołaniem kryją się dwa główne powody. Po pierwsze coraz większe zagrożenie ze strony cyberataków oraz rosnąca rola cyberprzestrzeni na współczesnym polu walki. Cyberataki były stosowane zarówno przez rosyjskie wojsko w 2008 roku wraz z klasycznymi operacjami przeciwko Gruzji, jak również przez Stany Zjednoczone, Wielką Brytanią czy Australią w walce z ISIS.  Po drugie to decyzja podjęta na szczycie NATO w Warszawie w 2016 roku, kiedy to uznano cyberprzestrzeń za 5 domenę operacyjną. Oznacza to, że w sytuacji zaatakowania jednego spośród państw tworzących NATO można powołać się na artykuł V. Jednocześnie jednak wymaga to od członków organizacji stworzenia odpowiednich struktur i zasobów do realizacji działań w środowisku wirtualnym.

Decyzja o procesie formowania WOC była i tak opóźniona. Pierwsza koncepcja została jeszcze w 2017 roku za czasów ministra obrony Antoniego Macierewicza. Sam minister zapowiedział wtedy stworzenie cyberwojsk. Wraz z dymisją Macierewicza proces ten się jednak opóźnił. 

Główny problemy w formowaniu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni

Największym problemem w stworzeniu tak wyspecjalizowanej jednostki jest znalezienie odpowiednich ludzi. Cały czas ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa brakuje na rynku i intensywnie biją się o tych specjalistów prywatne firmy. Dlatego też niezwykle trudne pozyskać jest takich specjalistów przez Wojsko, która nie jest w stanie konkurować z sektorem prywatnym poprzez wysokie wynagrodzenie. Z tego powodu utworzono Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne oraz zwiększono liczbę miejsc na kierunkach związanych z cyberbezpieczeństwem na uczelniach wojskowych.

Komponent cyber w Wojska Obrony Terytorialnej

W ramach Wojsk Obrony Terytorialnej działa Zespół Działań Cyberprzestrzennych (ZDC), który liczby 100 osób z czego 90% to ochotnicy. Zespół stacjonuje na razie w Zegrzu, a planowane jest powołanie mniejszych, regionalnych komponentów tak aby przy każdej brygadzie Obrony Terytorialnej powstał komponent cyber. Członkowie CyberWOT-u biorąc udział w różnorodnych ćwiczeniach doskonaląc swoje umiejętności. W największym stacjonarnym hackathonie w Europe HackYeah 2020 zajęli trzecie miejsce. Komponent cyber w WOT ma być również uzupełnieniem dla Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.  Inspiracją dla tego pomysłu była Gwardia Narodowa Stanów Zjednoczonych, która z sukcesem wykorzystała cywilów do wzmocnienia cyberbezpieczeństwa

Cyberbezpieczeństwo priorytetem dla Sił Zbrojnych

W dobie rosnących zagrożeń dla państwa z cyberprzestrzeni dalszy rozwój Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni powinien być jednym z priorytetów. W szczególności, że główny potencjalny przeciwnik - Rosja, rozwinęła i wielokrotnie zademonstrowała swój potencjał w cyberprzestrzeni, chociażby atakując Ukrainę. Dzisiaj każdy konflikt zbrojny rozpocznie się od ataków w cyberprzestrzeni.






INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama