Nie stać nas na zawodową armię?

Takie wątpliwości ma prawie połowa Polaków. Jednocześnie większość uważa, że zawieszenie obowiązkowego poboru jest słuszne, choć służba dobrze wpływała na młodych ludzi.

Decyzję o zawieszeniu poboru za słuszną uznało 63 proc., przeciwnego zdanie było 31 proc. ankietowanych przez TNS OBOP.

Decyzja spóźniona?

Zdaniem nieco ponad jednej czwartej badanych (26 proc.) decyzję tę podjęto we właściwym czasie; tyle samo uważa, że była ona przedwczesna. W ocenie jednej trzeciej - 34 proc. - decyzja o przejściu na armię zawodową była spóźniona.

Zdaniem 39 proc. respondentów, budżet państwa będzie stać na utrzymanie armii zawodowej o takiej samej sile jak armia z poboru; według 46 proc. będzie to niemożliwe.

Reklama

Dobry czy zły wpływ?

Na pytanie, jak służba wojskowa wpływała na młodego człowieka, 60 proc. respondentów odpowiedziało, że dobrze. Dwa razy mniej - 30 proc. - uznało, że służba w armii miała zły wpływ na osobowość młodych ludzi.

TNS OBOP przeprowadził sondaż 2-5 lipca na reprezentatywnej, losowej, 1000-osobowej ogólnopolskiej próbie mieszkańców Polski w wieku od 15 lat.

A jakie są wasze opinie na ten temat - dobrze się stało, że w Polsce nie ma już armii z poboru? Czy - tu pytanie dla byłych "szwejków" - wasze doświadczenia z czasów służby zasługują na miano dobrych czy złych?

INTERIA.PL/PAP
Dowiedz się więcej na temat: służba | armia
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama