Reklama

Naukowcy odnaleźli najstarsze dowody życia na Ziemi

Naukowcy przeprowadzili specjalistyczne analizy próbek formacji skalnych liczących sobie aż …3,48 mld lat. Do tej pory tylko spekulowano, że odnalezione struktury mogą mieć pochodzenie biologiczne – badania potwierdziły te hipotezy.

Nowe badania dostarczają mocnych dowodów, które przemawiają za tym, że tajemnicze formacje mają podłoże biologiczne. Skamieniałe elementy zawarte w jednej z najstarszych znanych znam próbek skał, są pozostałościami życia sinic i są określane mianem stromatolitów.

Stromatolity są to cienkie warstwy węglanu wapnia, które powstały jako efekt uboczny życia sinic. Pod tą nazwą kryją się również skały węglanowe powstałe w miejscach wzrostu tzw. mat sinicowych.

Wcześniej za najstarsze ślady życia uważano stromatolity sprzed 3,7 mld lat, które zawarte były w próbkach z Grenlandii, Jednakże w wyniku szczegółowych badań, okazało się, że owe struktury powstały wyłącznie w wyniku procesów geologicznych. Z tego powodu najstarszymi pozostałościami zostały stromatolity liczące sobie 3,43 mld lat z formacji Strelley Pool z Zachodniej Australii. W nowych badaniach analizowano z kolei struktury z formacji Western Australian Dresser, które są starsze o 50 000 000 lat.

Reklama

Badania nad najstarszymi śladami życia

W badaniach wykorzystano m.in. mikroskopię optyczną, spektroskopię Ramana, skaning mikroskopii elektronowej, czy laboratoryjną i synchrotronową tomografię komputerową w celu przeanalizowania dwu- i trójwymiarowych mikrostruktur zawartych w skałach. Analizy ujawniły struktury i cechy, które są zgodne z pochodzeniem biologicznym. Naukowcy zarejestrowali także formacje "palisadowe", które mają postać filarów - były one wynikiem przemieszczania się organizmów w kierunku światła słonecznego. Puste przestrzenie są zgodne z odgazowywaniem lub wysuszaniem rozkładającego się materiału organicznego.

- Występujące w stratygraficznie najniższych horyzontach formacji Dresser, te stromatolity są najstarszym bezpośrednim dowodem na życie na Ziemi - piszą badacze w swoim artykule naukowym, który został opublikowany w czasopiśmie Geology. Badacze twierdzą ponadto, że życie na Marsie mogło powstać w podobnym czasie, kiedy to na Czerwonej Planecie istniały dogodne warunki. Dzięki powyższym badaniom naukowcy mają nadzieję, że marsjańskie łaziki będą w stanie zidentyfikować podobne formy na Marsie, jako pozostałości dawnego życia.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy