Orange traci klientów

Pierwszy kwartał 2009 roku nie był najlepszy dla komórkowej sieci Orange, która zanotowała półmilionowy spadek liczby użytkowników, spowodowany głównie porządkowaniem bazy klientów pre-paid. Zwiększyła się liczba klientów usług abonamentowych.

Z raportu Grupy TP za pierwszy kwartał 2009 roku wynika, że sieć Orange na koniec marca 2009 roku posiadała 13,681 mln użytkowników. Co oznacza spadek o 501 tys. użytkowników w porównaniu z poprzednim kwartałem. W porównaniu z marcem 2008 roku (14,007 mln użytkowników) sieci Orange ubyło ponad 300 tys. użytkowników.

Na koniec pierwszego kwartału 2009 roku z usług abonamentowych sieci Orange korzystało 6,310 mln abonentów (wzrost o 143 tys. w porównaniu z poprzednim kwartałem, dynamika wzrostu mniejsza), a z usług pre-paid korzystało 7,370 mln użytkowników (spadek o 645 tys.). Spadek liczby użytkowników telefonów "na kartę" to skutek zakończenia procesu racjonalizacji tej bazy klientów, zapoczątkowanego w 2008 roku.

Reklama

Z mobilnego szerokopasmowego internetu korzysta 368 tys. abonentów (wzrost o 16 tys.), z kolei ze stacjonarnego internetu oferowanego na łączach Telekomunikacji Polskiej (BSA) korzysta 127 tys. abonentów (wzrost o 30 tys.).

Zmniejszyły się także przychody na jednego użytkownika: z 85,1 zł do 75,1 zł (w przypadku klientów abonamentowych) oraz z 23,3 zł do 20,2 zł (w przypadku pre-paid). Wskaźnik odejść klientów zwiększył się z 2,5 proc. (IV kw. 2008) do 2,8 proc. (I kw. 2009).

Przychody z usług telefonii komórkowej za pierwszy kwartał 2009 roku wyniósł 1,998 mld zł i były mniejsze o 4,5 proc.. w porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym. Spadek przychodów spółka tłumaczy m.in. obniżeniem stawek MTR.

Media2
Dowiedz się więcej na temat: bazy | Orange
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama