Polska Agencja Kosmiczna – plany i działania

W Gdańsku, w mieście Heweliusza, Polska Agencja Kosmiczna rozpoczęła drugi rok działalności. Symboliczne wejście w 2016 rok oznacza całe mnóstwo zadań, które stawiane są przed Agencją. Do głównych obszarów jej działań zalicza się sprzyjanie rozwojowi polskich badań kosmicznych i sektora przemysłowego oraz zapewnienie harmonijnej współpracy między nauką, a przemysłem.

Agencja zapewnieni polskiej administracji dostęp do danych i serwisów związanych z wykorzystaniem satelitarnych systemów nawigacyjnych i obserwacji Ziemi, przyczynia się także do zwiększenie obronności i bezpieczeństwa państwa poprzez wykorzystanie satelitarnej obserwacji Ziemi, obserwacji przestrzeni kosmicznej, rozwój nawigacji i łączności satelitarnej. POLSA współpracuje z interesariuszami polskiego sektora kosmicznego i wspiera programy edukacyjne wszystkich szczebli dotyczących wiedzy, badań i technologii kosmicznych.
 
Co udało się już zrobić, a co jest w trakcie realizacji?

Reklama

Ważną datą w krótkiej historii Agencji jest 10 lipca 2015 roku. Tego dnia uroczyście otwarto siedzibę centrali w Gdańsku. Zostało wtedy podpisane porozumienie IMRAST, którego sygnatariuszami zostali: przedstawiciele Polskiej Agencji Kosmicznej, Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i rektorzy trójmiejskich uczelni wyższych: Politechniki Gdańskiej, Akademii Morskiej i Akademii Marynarki Wojennej.
 
W ramach umowy strony zobowiązały się do podjęcia wspólnych działań na rzecz współpracy, polegającej na prowadzeniu prac badawczo – rozwojowych w obszarze technologii kosmicznych i satelitarnych w oparciu o partnerstwa z ośrodkami naukowymi i przedsiębiorstwami. Ma to zapewnić efekt synergii pomiędzy przemysłem i nauką. Ważnym aspektem będzie również organizacja seminariów, konferencji oraz spotkań networkingowych.
 
W wyniku działalności Agencji udało się podjąć kroki w kierunku otwarcia nowego kierunku studiów w Trójmieście. Będzie to interdyscyplinarny projekt edukacyjny prowadzony przez 3 trójmiejskie uczelnie techniczne: Politechnikę Gdańską, Akademię Morską w Gdyni i Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni.
 
Polska Agencja Kosmiczna będzie wspierała nowy kierunek, m.in. jej pracownicy będą prowadzić zajęcia i wykłady dla studentów. Włączymy się w przygotowanie programu kształcenia na nowym kierunku. Jesteśmy odpowiedzialni za identyfikowanie i analizowanie, we współpracy z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego, potrzeb kształcenia na poziomie wyższym specjalistów w zakresie użytkowania przestrzeni kosmicznej – deklarują przedstawiciele agencji.

22 grudnia 2015 roku podpisana została umowa z PZL- „Warszawa-OKĘCIE” S.A. Kontrakt dotyczy wstępnego opracowania studium wykonalności satelitarnego systemu zobrazowań radarowych. Porozumienie zostało podpisane w obecności prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej prof. Marka Banaszkiewicza i wiceprezesa ds. obronnych gen. Lecha Majewskiego przez dyrektora Departamentu Wojskowych Technologii Satelitarnych, płk. Mieczysława Lepionkę oraz – ze strony PZL „Warszawa-OKĘCIE” S.A. – wiceprezesa, dyrektora operacyjnego – Władysława Skorskiego i członka zarządu dyrektora ds. Infrastruktury – Marka Kaweckiego.
 
Systemy radarowe są szeroko wykorzystywane do obrazowania powierzchni Ziemi z pułapu lotniczego i satelitarnego. Zaliczają się do grupy sensorów aktywnych – źródłem emisji fali elektromagnetycznej systemu jest antena zainstalowana na pokładzie statku kosmicznego. Obraz tworzą odbicia od obiektów terenowych. Zaletą systemów radarowych jest możliwość wykonywania pomiarów niezależnie od pory dnia i warunków atmosferycznych (chmury, mgła, etc.) oraz duża pojemność informacyjna uzyskiwanych obrazów.

Obrazy wraz z ich opracowaniami mają zastosowanie w wielu sektorach gospodarki państwa, między innymi w monitorowaniu obszarów nawiedzonych klęskami żywiołowymi, planowaniu przestrzennym, leśnictwie, rolnictwie (klasyfikacja, kontrola upraw, rolnictwo precyzyjne), geologii, gospodarce wodnej i morskiej, kartografii, zarządzaniu kryzysowym. Obrazy radarowe znajdują również szerokie zastosowanie w działaniach sił zbrojnych i służb bezpieczeństwa państwa.
 
Rok 2016 to czas intensywnej pracy wewnątrz samej Agencji, która powinna przełożyć się na zapewnienie sprawnego funkcjonowania instytucji. Należy pamiętać, że Agencja jest nadal w fazie tworzenia. Sukcesywnie zostają wyłonieni w konkursach kolejni pracownicy. Docelowo, w centrali w Gdańsku oraz oddziałach w Warszawie i Rzeszowie zatrudnionych będzie ok. 50 osób.
 
Polska Agencja Kosmiczna realizując swoje zadania będzie przybliżać nasz kraj do elitarnego grona państw posiadających wysoko rozwinięte technologie oraz naukę. Podobnie jak Jan Heweliusz w XVII wieku eksplorujący nieboskłon ze swojego obserwatorium przy ul. Korzennej w Gdańsku. Zaowocowało to dziełem „Selenografia, czyli opisanie Księżyca…” , które wyniosło badania i naukę na zupełnie nowy poziom.

Źródło informacji

Kosmonauta
Dowiedz się więcej na temat: POLSA | Polska Agencja Kosmiczna
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy