Smart city Hamburg - inteligentne miasto i port przyszłości

Hamburg, drugie co do wielkości miasta w Niemczech, chce się stać inteligentnym miastem - czy uda mu się zostać prawdziwym smart city

- Port jest sercem gospodarki Hamburga. Jednak naszym celem nie jest nieograniczone budowanie kolejnych prowadzących do niego ulic, połączeń kolejowych i dróg wodnych. W ciągu najbliższych lat będziemy rozwijać port w Hamburgu w taki sposób, aby stał się inteligentny, co pozwoli na dalsze zwiększanie wydajności istniejącej infrastruktury i jakości usług - Jens Meier, prezes zarządu portu w Hamburgu.

Władze Hamburga, , zamierzają poprawić jakość życia mieszkańców poprzez zwiększenie innowacyjności, efektywności, mobilności, trwałości i bezpieczeństwa wykorzystywanych technologii. W tym celu władze Hamburga oraz firma Cisco podpisały porozumienie, które przewiduje tworzenie projektów pilotażowych, dotyczących inteligentnego zarządzania ruchem i oświetleniem ulicznym czy zdalnego świadczenia usług administracyjnych. Pierwsze projekty są już wspierane przez firmy partnerskie, takie jak Philips czy T-Systems. Kolejni partnerzy są zapraszani do przyłączenia się do tego otwartego ekosystemu.

Reklama

Porozumienie daje władzom Hamburga dostęp do referencyjnych architektur Cisco Smart+Connected Communities oraz definiuje podstawowe zasady dla innych inicjatyw powiązanych z projektem. Cisco potwierdziło także swoją gotowość do współpracy z władzami Hamburga przy tworzeniu cyfrowej agendy dla miasta. - Miasta konkurują dziś ze sobą i podobnie jak firmy szukają sposobów na tworzenie nowych miejsc pracy, napędzanie wzrostu, zwiększanie wydajności i pomnażanie zysków. Najważniejsze jest jednak podnoszenie jakości życia mieszkańców. Jako Cisco jesteśmy dumni, że możemy współpracować z władzami miasta i portu w Hamburgu, wspierając innowacje i pomagając w pełni wykorzystać możliwości, jakie daje Internet Wszechrzeczy - Michael Ganser, wiceprezes Cisco w Regionie Europy Środkowej i Wschodniej.

Smart City : Inteligentne zarządzanie ruchem i zdalne usługi dla obywateli

W Hamburgu planowane są obecnie następujące projekty Smart City:

-         Wdrożenie inteligentnego oświetlenia ulicznego.

-         Inteligentny system zarządzania ruchem w celu optymalizacji jego przepływu i wcześniejszego wykrywanie potencjalnych incydentów.

-         "Wirtualny obywatel", czyli rozwiązanie umożliwiające korzystanie z usług administracyjnych za pośrednictwem terminali wideo wysokiej rozdzielczości, dostępnych w specjalnych, zdalnych kioskach.

Smart Port

W okolicach portu w Hamburgu rozwijany będzie inteligentny system kontroli przestrzeni parkingowej dla samochodów ciężarowych i ładowarek, co usprawni ruch pojazdów i ich parkowanie. Zostanie on uzupełniony w pełni zintegrowanym systemem zarządzania ruchem, umożliwiając optymalny przepływ samochodów osobowych i ciężarowych. Ma to zapobiegać tworzeniu się korków i wykrywać ewentualne incydenty. Oprócz optymalizacji zużycia energii dzięki wykorzystaniu inteligentnego oświetlenia ulicznego, władze portu planują również gromadzenie i analizę danych dotyczących emisji, aby zapewnić bardziej wiarygodne prognozy na temat hałasu, temperatury, wilgotności i zanieczyszczeń. Infrastruktura portowa będzie zaś monitorowanaw celu zapewnienia jej bezpiecznego i sprawnego działania.

HafenCity

HafenCity jest obecnie największym w Europie projektem rozwoju przestrzeni wewnątrzmiejskiej. Władze Hamburga planują tu realizację projektów pilotażowych, takich jak rozwiązania mobilne pomagające w optymalizacji ruchu ulicznego poprzez oferowanie mieszkańcom alternatywnych możliwości transportu, jak rowery czy współdzielone samochody (także elektryczne). Planowane jest również wdrożenie rozwiązań dla inteligentnych budynków.

INTERIA.PL/informacje prasowe
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy