UE idzie na wojnę z piratami internetowymi

Unia weźmie się za piratów, także internetowych. Koordynacja działań na poziomie UE ma umożliwić lepszą ochronę praw własności intelektualnej oraz skuteczniejsze zwalczanie podrabiania i piractwa.

Według Komisji Europejskiej, podrabianie i piractwo stanowią zagrożenie dla gospodarki UE -zjawiska te wymuszają obniżanie cen produktów oryginalnych i utrudniają utrzymanie się na rynku uczciwym producentom. Jest to również zagrożenie dla konsumentów, gdyż podrobione produkty często nie spełniają wymogów w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa.

Zjawiska te ostatnio przybrały na sile - internet ułatwia nielegalne pobieranie muzyki, filmów, oprogramowania i innych treści cyfrowych. Tymczasem fałszerze rozwijają działalność i nie poprzestają już na handlu towarami luksusowymi. Sprzedają też produkty będące w powszechniejszym użyciu, takie jak środki żywnościowe, kosmetyki, środki higieniczne, leki i części zamienne do samochodów.

Reklama

W odpowiedzi na nasilenie się tego zjawiska, Komisja proponuje dostosować przepisy UE w zakresie praw własności intelektualnej chroniące utwory literackie i muzyczne oraz dzieła sztuki (prawa autorskie), odkrycia i wynalazki (patenty), a także słowa, zdania, symbole i projekty (znaki towarowe). Konsumenci uzyskaliby łatwiejszy dostęp do chronionych dzieł i pewność, że produkty i usługi, za które płacą, są autentyczne i bezpieczne.

Prawa własności intelektualnej mają ogromne znaczenie dla 25 milionów małych i średnich przedsiębiorstw europejskich - chronią ich inwestycje w nowe produkty i usługi, ułatwiają im dostęp do źródeł finansowania i pobudzają uczciwą konkurencję.

Proponowane zmiany obejmują:

- utworzenie jednolitego systemu ochrony patentowej, dzięki któremu wynalazcy mogliby chronić swoje wynalazki w całej UE za pomocą tylko jednego patentu, co znacznie ograniczy koszty i obciążenia administracyjne

- zmodernizowanie systemu znaków towarowych, tak by zapewniał skuteczniejszą ochronę i był prostszy, szybszy, efektywniejszy i bardziej spójny

- ułatwienie dostępu do dzieł chronionych prawem autorskim, zwłaszcza należących do europejskiego dziedzictwa kulturowego i dostępnych w internecie.

Rozwiązania te obejmują również strategię skuteczniejszego wdrażania prawa w tej dziedzinie na terenie UE, na jej granicach oraz we współpracy z krajami trzecimi. Komisja przedstawi konkretne wnioski legislacyjne w terminie do 2014 roku.

Media2
Dowiedz się więcej na temat: piractwo

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy