Reklama

W Komendzie Głównej Policji rozpoczęło działalność Biuro do walki z cyberprzestępczością

Z dniem 1 grudnia br. decyzją Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Jarosława Szymczyka i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji utworzono wyspecjalizowane Biuro do walki z cyberprzestępczością. Powołanie biura ułatwi walkę z przestępczością związaną z użyciem najnowocześniejszych technologii, a do jego głównych zadań należy rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczości oraz ujawnianie i ściganie sprawców.

Szybki rozwój nowoczesnych technologii powoduje powstanie nowych zagrożeń i nowych rodzajów przestępczości. Dziś wyspecjalizowane grupy przestępcze oraz pojedynczy przestępcy wykorzystują między innymi internet,jako narzędzie do popełnienia przestępstw, które często mają charakter międzynarodowy. Dlatego tak ważne jest identyfikowanie i zwalczanie cyberprzestępstw, współpraca na szczeblu krajowym i międzynarodowym z instytucjami państwowymi oraz sektorem publicznym i prywatnym w zakresie metod i form przestępstw popełnianych w cyberprzestrzeni.

Reklama

Od dwóch lat każda komenda wojewódzka policji łącznie z komendą stołeczną ma wydział do walki z cyberprzestępczością. Biuro dw. z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji będzie wspierać w walce z cyberprzestępczością jednostki terenowe policji, koordynować działania o zasięgu krajowym i międzynarodowym, a także zajmować się wprowadzeniem najnowocześniejszych rozwiązań do walki z cyberprzestępczością i opracowaniem propozycji zmian prawnych regulujących problematykę zwalczania tego typu przestępstw.

Biuro będzie realizowało również zadania punktu kontaktowego, o którym mowa w art. 35 Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości, sporządzonej w Budapeszcie dnia 23 listopada 2001 r.

INTERIA.PL/informacje prasowe
Dowiedz się więcej na temat: cyberprzestępczość

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama