Reklama

Wielkie przejście na cloud computing

Z badania przeprowadzonego przez IBM na grupie ponad 3000 dyrektorów działów IT wynika, że w ciągu najbliższych pięciu lat, 60 proc. organizacji zamierza wprowadzić rozwiązania opartych na chmurze (cloud computing).

W opinii respondentów doprowadzi to do dalszego rozwoju ich firm i pozwali osiągnąć przewagę konkurencyjną. W stosunku do badania przeprowadzonego w 2009 roku podwoiła się liczba CIO, którzy chcą wprowadzić rozwiązania cloud computing, co świadczy o tym, że sprawdzają się one w wielu firmach na całym świecie.

Ponieważ popyt na coraz większe ilości informacji stale rośnie, firmy poszukują prostego i bezpośredniego dostępu do danych i aplikacji. Cloud computing redukuje koszty infrastruktury komputerowej i sprawia, że dane są dostępne z każdego miejsca o dowolnej porze. Początkowo przetwarzanie w chmurze używane było jako wsparcie dla wdrożeń wewnątrz firmy. Teraz jednak stanowi wspólne narzędzie dla organizacji oraz jej partnerów biznesowych i klientów.

W 2009 roku tylko jedna trzecia respondentów twierdziła, że planuje wdrożyć cloud computing, aby uzyskać przewagę nad konkurencją. Tegoroczne badanie pokazuje gwałtowny wzrost zainteresowania przetwarzaniem w chmurze, szczególnie w dziedzinie mediów i rozrywki, gdzie chęć wdrożenia takiego rozwiązania deklaruje aż 73 proc. ankietowanych. Duży wzrost zainteresowania dostrzegalny jest także w sektorze motoryzacyjnym (70 proc.) i telekomunikacyjnym (69 proc.).

Reklama

Z badania IBM wynika ponadto, że więcej niż 4 na 5 dyrektorów IT na świecie (83 proc.) postrzega narzędzia analityczne oraz rozwiązania klasy Business Intelligence, jako priorytety dla swojego przedsiębiorstwa. Dlatego firmy szukają sposobów oddziaływania na stale rosnącą ilość danych, które są w ich dyspozycji. CIO przykładają również uwagę do rozwiązań mobilnych, co wynika z konieczności nadążenia za szybko rozwijającym się rynkiem. Urządzenia mobilne z rozszerzoną funkcjonalnością oraz aplikacje wspierające działalność biznesową i nowe możliwości rynkowe stały się bardzo popularne. W związku z tym komputery przenośne i rozwiązania mobilne są postrzegane jako kluczowe przez ponad trzy-czwarte badanych (74 proc.). To o 6 proc. więcej niż w 2009 roku.

Pozostałe wnioski płynące z badania:

- Ponad 80 proc. dyrektorów IT planuje wprowadzić uproszczenia procesów wewnętrznych.

- Po raz pierwszy, wizja rozwoju dyrektorów IT jest spójna z dyrektorami generalnymi. Kluczowym jest dla nich wzmacnianie relacji z klientami, rozwój umiejętności pracowników i uzyskiwanie informacji ze zgromadzonych danych.

- W celu przekształcenia dużej ilości danych w informacje praktyczne, poszukiwane są innowacyjne metody i narzędzia. Dotyczy to zarówno problemów z zarządzaniem kluczowymi danymi (68 proc) czy analizą profilu klienta (66 proc), jak i hurtowni danych, paneli wizualnych (64 proc) czy możliwości wyszukiwania (59 proc).

- CIO nie jest już postrzegany jako "szef komputerowych mechaników", ale jako specjalista od technologii posiadający wiedzę na temat złożonych systemów informacyjnych.

- Przedsiębiorstwa ograniczają koszty, dlatego dyrektorzy IT starają się wykazać kreatywnością i innowacyjnością utrzymując ten sam poziom świadczonych usług.

Narzędzia analityczne, cloud computing i rozwiązania mobilne są głównym obszarem zainteresowań dyrektorów IT. W ich opinii inne obszary zajmują mniej czasu, co nie znaczy, że są mniej istotne. Wirtualizacja, zarządzanie ryzykiem i zgodność zajmują dalsze miejsca na "liście przyszłych zadań" CIO. Wynika to z faktu, że są one przeznaczone do powszechnego użytku (nie należą do ścisłych obowiązków dyrektorów IT) i ryzyko z nimi związane zostaje przekierowane do odpowiedniego departamentu.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy