Nowe jezioro powstanie na południu Polski. Teraz jest tam kopalnia

Na terenie Kopalni Piasku Kotlarnia w województwie opolskim za kilka lat będzie funkcjonował nowy zbiornik wodny. Ma stać się okoliczną atrakcją i zwiększyć stopień retencji w kraju.

  • Podpisano porozumienie w sprawie utworzenia nowego zbiornika wodnego na terenie dzisiejszej Kopalni Piasku Kotlarnia
  • Obiekt ma powstać do 2029 roku, koszt budowy oszacowano na 180 mln zł. 
  • Plan utworzenia w tym miejscu sztucznego jeziora sięga początku XXI wieku. 

Nowy zbiornik ma pełnić funkcję retencyjną i rekreacyjną

Cały zrekultywowany obszar będzie miał wielkość około 900 hektarów, z czego 850 ha będzie zajmował sam zbiornik, natomiast pozostałą część będzie stanowiła towarzysząca mu infrastruktura. Zgodnie z założeniami, kopalnia pod budowę przeznaczy teren 550 ha, natomiast 350 ha Lasy Państwowe. Pojemność całkowita zbiornika będzie wynosiła 40,6 mln m sześc. wody, z czego 24,3 mln m sześc. ma być rezerwą powodziową.

Reklama

- Zbiornik będzie pełnił funkcję retencyjną, przeciwdziałając skutkom powodzi i suszy. Powstanie jako mokry, wypełniony wodą, uwzględniając rezerwę powodziową, która pomoże odciążyć zlewnię rzeki Bierawki na wypadek wezbrań. Jego budowa może także również wywrzeć pozytywny wpływ na stosunki wodne w okolicy. Zbiornik będzie rezerwuarem wody, odpowiadającym na liczne potrzeby mieszkańców. Dzięki zagospodarowaniu obszaru wokół zbiornika, teren ten stanie się dostępnym dla mieszkańców i przyjezdnych miejscem rekreacji i odpoczynku. Z tego tytułu niewątpliwą korzyść odniosą gminy, których atrakcyjność turystyczna wzrośnie - informują Wody Polskie na swojej stronie.

Jeszcze w tym roku powinien powstać opis przedmiotu zamówienia i zostać przeprowadzony przetarg na wykonanie projektu technicznego zbiornika, poinformował Mirosław Kurz, dyrektor Wód Polskich w rozmowie z PAP.

Przedstawiciel KP Kotlarnia ocenił, że złóż w obecnym miejscu wystarczy jeszcze na około 6-8 lat eksploatacji. Nie uważa, aby rozpoczęcie budowy zbiornika przeszkadzało w tym czasie w normalnej pracy kopalnie i w drugą stronę - funkcjonowanie kopalni nie powinno przeszkadzać w rozpoczęciu prac budowlanych.

Gdzie będzie wykonany nowy zbiornik?

Zbiornik wodny, powstać ma w miejscu wydobycia piasku w Kotlarni, niedaleko drogi krajowej 408 i granicy z woj. śląskim. Mniej więcej w połowie drogi między Kędzierzynem-Koźle a węzłem z autostradą A4. Projektowany zbiornik będzie zbiornikiem przepływowym — powstanie na rzece Bierawka i będzie zasilany jej wodami.

Rekultywowany obszar położony jest na obszarze Obniżenia Bojszowa tuż przy granicy z Kotliną Raciborską. Otaczający kopalnie las jest jednym z korytarzy ekologicznych. W pobliżu znajduje się kilka pomników przyrody oraz Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich.

- Ochroną prawną objęto zwarte połacie lasów rudzkich i pszczyńskich, łąki i nieużytki towarzyszące gęstej sieci rzecznej, a także bardzo tu popularne stawy rybne oraz inne elementy przestrzenne, bezpośrednio lub pośrednio związane z zapoczątkowaną tu 750 lat temu działalnością Cystersów. Wzajemne przenikanie się elementów przyrodniczych i kulturowych stanowi charakterystyczną cechę tego obszaru. Ważną przesłanką utworzenia Parku była ochrona korytarza ekologicznego łączącego dorzecza górnej Wisły i górnej Odry, a poprzez Bramę Morawską również struktury przyrodnicze Europy Środkowej ze strukturami przyrodniczymi Europy Południowej - tak opisuje chroniony obszar Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego.                                                                                           

INTERIA.PL/PAP
Dowiedz się więcej na temat: województwo opolskie
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy