Koronawirus

Po COVID-19 niektóre dzieci mogą mieć nieodwracalnie uszkodzone nerki

​Badania wskazują, że niektóre dzieci z COVID-19 narażone są na uszkodzenie nerek. Związek między SARS-CoV-2 i potencjalnym obciążeniem nerek jest niejasny, ale uszkodzenia tych organów zostały udokumentowane również u dorosłych z COVID-19.

Więcej niż 10 proc. dzieci hospitalizowanych z COVID-19 lub wieloukładowym zespołem zapalnym (znanym jako MIS-C), który w rzadkich przypadkach nastąpił po zakażeniu SARS-CoV-2, doświadczyło ostrego uszkodzenia nerek. Tak wynika z badań opublikowanych w "Kidney International". 

Dzieci z uszkodzeniem nerek pozostawały w szpitalu średnio o 8 dni dłużej niż te, które nie były obciążone dodatkowym schorzeniem.

- Uznanie, że funkcja nerek ma wpływ na wyniki leczenia po COVID-19 jest ważne, szczególnie w populacji dziecięcej. Te dzieci są młode i mają przed sobą całe życie - powiedziała Abby Basalely, nefrolog dziecięcy z Cohen Children's Medical Center w New Hyde Park w Nowym Jorku.

Osoby z ostrym uszkodzeniem nerek mogą mieć problemy z regulacją płynów ustrojowych lub normalnym oddawaniem moczu. Uraz często ustępuje samoistnie, ale czasami przechodzi w przewlekłą chorobę nerek.

Przeprowadzono znacznie więcej analiz dotyczących wpływu COVID-19 na nerki u dorosłych niż na te narządy u dzieci, dlatego zespół Basalely chciał udokumentować występowanie ostrego uszkodzenia nerek u dzieci z COVID-19 lub MIS-C. 

MIS-C, który obejmuje gorączkę, utrzymujący się stan zapalny i dysfunkcję dwóch lub więcej narządów, w tym nerek, może być konsekwencją COVID-19. Badacze przeprowadzili retrospektywną analizę dokumentacji 152 nieletnich przyjętych do czterech szpitali w nowojorskim Northwell Health System między marcem a sierpniem 2020 r.

Zespół zdefiniował ciężką postać COVID-19 za pomocą testu na obecność SARS-CoV-2 w ciągu 24 godzin od przyjęcia do szpitala. Spośród 97 dzieci z ciężkim COVID-19, 8 z nich miało również uszkodzenie nerek. U kolejnych 55 dzieci, które nie miały ciężkiej postaci COVID-19, zdiagnozowano MIS-C przy przyjęciu do szpitala. Dziesięcioro z tych 55 dzieci (18,2 proc.) również miało uszkodzenie nerek. W sumie 11,8 proc. pacjentów pediatrycznych doświadczyło uszkodzenia nerek. Dwoje z 152 dzieci zmarło, z których jedno miało ostre uszkodzenie nerek (AKI).

Nie wiadomo, czy przyczyną uszkodzenia nerek jest COVID-19 czy MIS-C, ale Basalely podejrzewa, że jest to konsekwencja zakażenia SARS-CoV-2.

- Istnieją doniesienia o bezpośrednim zakażeniu wirusem tkanki nerek, choć na ogół pochodzą od osób dorosłych. Oprócz bezpośredniego zakażenia tkanki nerek, także nadmierna odpowiedź immunologiczna organizmu na SARS-CoV-2 może prowadzić do zapalenia nerek - wyjaśniła Basalely.

Reklama

Autorzy nie mogli wykluczyć, że u niektórych dzieci, u których stwierdzono ostre uszkodzenie nerek, funkcja tych narządów mogła być upośledzona przed przybyciem do szpitala. Połowa dzieci z ciężką postacią COVID-19 i uszkodzeniem nerek miała już oba schorzenia przy przyjęciu do szpitala.

Inni naukowcy dostrzegają dowody na uszkodzenie nerek zaraz po przybyciu dzieci do szpitala. 

- Jest to mniej więcej zgodne z tym, co widzimy tutaj, jeśli chodzi o epizody ostrego uszkodzenia nerek, szczególnie w przypadku MIS-C - powiedział Siddharth Shah, ordynator nefrologii dziecięcej w Norton Children's Hospital w Louisville.

Shah mówi, że obawia się, że wystąpienie ostrego uszkodzenia nerek może prowadzić do poważniejszych problemów w przyszłości. Norton Children's utworzył kliniki do monitorowania długoterminowych objawów u dzieci, które miały COVID-19 lub MIS-C.

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: pandemia | COVID-19 | nerki | dzieci
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy