Nocą na Marsie pada śnieg

Na Marsie nocą występują intensywne burze śnieżne.

Pomimo, że atmosfera Czerwonej Planety jest znacznie cieńsza niż ziemska, to zaobserwowano w niej chmury. Ponadto na przestrzeni lat zauważono również okresowe opady śniegu głównie w postaci suchego lodu, czyli sprowadzonego do postaci stałej dwutlenku węgla.

Z najnowszego badania przeprowadzonego przez Francuskich i Amerykańskich astronomów wynika, że na Marsie występują opady w formie zamrożonych cząstek wody. Te opady pojawiają się tylko nocą, czyli w czasie w którym dochodzi do spadku temperatury. Występowanie burz i prędkość z jaką docierają do powierzchni planety, zmusza naukowców do ponownego przeanalizowania ogólnych warunków pogodowych na Marsie.

Reklama

Zespół pod kierownictwem Aymeric Spiga z Uniwersytetu Piotra i Marii Curie w Paryżu, połączył dane dostarczone przez różne misje na powierzchnię Marsa jak i orbiterów Mars Global Surveyor i Mars Reconnaissance Orbiter by stworzyć nowy model atmosferyczny. Następnie przeprowadzone zostały symulacje numeryczne warunków pogodowych, regionów Marsa w których występuje zachmurzenie. Ich wyniki wykazały, że w tych obszarach mogą występować konwekcyjne burze śnieżne.

“W naszych symulacjach konwektywne burze śnieżne występują tylko podczas nocy marsjańskich i wynikają z niestabilności atmosferycznej spowodowanej radiacyjnym chłodzeniem przez zamarznięte cząsteczki wody. Generuje to silne prądy konwekcyjne pomiędzy dolną a górną warstwą chmur, czego rezultatem są obfite opady śniegu” - mówi Spiga.

Wyniki są sprzeczne z długoletnim przekonaniem, że chmury nisko położone powoli opuszczają śnieg na powierzchnię. Uważano tak, ponieważ Mars ma bardzo cienką atmosferę, a zatem nie występuje tam zjawisko gwałtownego przemieszczania się mas powietrza czyli tak zwanych wiatrów. Jednak symulacje wykazały, że cząsteczki lodu dotarłyby na powierzchnię w ciągu kilku minut, a nie jak uważano godzin.

Odkrycia te wykazują, że marsjańskie burze śnieżne mają również znaczący wpływ na transport pary wodnej i sezonowe odkładanie się warstw lodu. “Nocna konwekcja w lodowych chmurach Marsa i związane z tym opady śniegu prowadzą do transportu wody zarówno powyżej jak i poniżej warstw dobrze wymieszanych, a tym samym mają wpływ na cykl obiegu wody na  Marsie” - stwierdził naukowiec.

Jednak jak wyjaśnia Spiga, śnieg na Marsie jest inny niż ziemski. Na Czerwonym Globie nie będzie możliwe ulepienie bałwana ani szusowanie na nartach. Marsjański śnieg przypomina bardziej warstwę szronu. Niemniej jednak symulacje wskazują na pewne podobieństwa pomiędzy zjawiskami meteorologicznymi Ziemi i Marsa.

Źródło informacji

Kosmonauta

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama