Medycyna przyszłości

Ponad dwa lata pawiana ze świńskim sercem

Naukowcom udało się utrzymać przy życiu pawiana z sercem przeszczepionym od świni przez 945 dni. Osiągnięcie to daje nadzieje na rozwój techniki przeszczepów międzygatunkowych, także u ludzi.

Przeszczepy międzygatunkowe zawsze wywołują silną reakcję immunologiczną, co prowadzi do odrzucenia narządu przez gospodarza. Ale amerykańsko-niemiecki zespół uczonych wykorzystał kombinację modyfikacji genetycznych i leków immunosupresyjnych, do maksymalnego wydłużenia życia pawiana z przeszczepionym świńskim sercem. Do tej pory udawało się utrzymać przy życiu biorcę przeszczepu przez 180-500 dni i wydawało się, że ta granica jest nieprzekraczalna.

- Osiągnięcie to jest niezwykle istotne, ponieważ przybliża nas o kolejny krok do korzystania z tych narządów u ludzi. Ksenotransplantacje - przeszczepy organów między różnymi gatunkami, mogłyby co roku ratować tysiące ludzkich istnień - powiedział dr Muhammad Mohiuddin z National Heart, Lung and Blood Institute w Maryland.

Zespół dr Mohiuddina wykorzystał ściśle wyselekcjonowaną linię świń z trzema modyfikacjami genetycznymi, które pozwoliły na uzyskanie organów o pewnym stopniu dopasowania immunologicznego do organizmów biorców. Pawianom nie usunięto ich własnych serc - świński organ umieszczono w jamie brzusznej i podłączono do ich układu krwionośnego za pomocą dwóch dużych naczyń krwionośnych. Pawiany są często wybierane do tego typu eksperymentów ze względu na podobieństwo ich organizmów do ludzkich. Można zatem spekulować, że jeżeli coś sprawdziło się u pawianów, to powinno zadziałać także u ludzi.

W eksperymencie wzięło udział 5 pawianów, którym po przeszczepie podawano leki immunosupresyjne. Jeden z osobników wytrzymał ze świńskim sercem aż 945 dni. Średnia dla wszystkich zwierząt wyniosła 298 dni.

W przyszłości podobna technika mogłaby być stosowana u ludzi, znacznie zwiększając szanse na przeżycie 122 tys. osób w samych tylko Stanach Zjednoczonych oczekujących na narządy do przeszczepów.

Reklama
INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama