Medycyna przyszłości

Powstaną innowacyjne leki dla cukrzyków

​Firmy Sanofi i Hanmi Pharmaceutical zawarły globalną umowę licencyjną w zakresie opracowania portfolio eksperymentalnych, długo działających leków diabetologicznych, w tym także insuliny przyjmowanej raz w tygodniu. Innowacyjne rozwiązania terapeutyczne będą opracowywane pod wspólną nazwą "Projekt Quantum" z wykorzystaniem autorskiej platformy technologicznej LAPSCOVERY.

Na mocy zawartego porozumienia firma Hanmi w ramach zaliczki na poczet zawiązanej współpracy otrzyma 400 mln euro. Kolejna transza wynagrodzenia w wysokości 3,5 mld euro zostanie przyznana wraz z ukończeniem konkretnych etapów projektu w obszarze rozwoju, rejestracji i sprzedaży. Dodatkowo, Hanmi będzie uprawniona do otrzymania dwucyfrowego honorarium z tytułu opłat licencyjnych ze sprzedaży netto. Z kolei firma Sanofi uzyska globalną licencję na wyłączność w zakresie opracowania i komercjalizacji preparatu efpeglenatide, długo działającego agonisty receptora glukagonopodobnego peptydu 1 (GLP1-RA) znajdującego się w późnej fazie badań klinicznych; insuliny przyjmowanej raz w tygodniu oraz leku skojarzonego zawierającego GLP-1-RA i insulinę, przeznaczonego do stosowania raz w tygodniu.

Wymienione rozwiązania terapeutyczne będą opracowywane pod wspólną nazwą "Projekt Quantum" i wykorzystają autorską platformę technologiczną firmy Hanmi: LAPSCOVERY (Long Acting Protein/Peptide Discovery Platform), dotychczas wykorzystywaną w odkryciach długo działających protein i peptydów. Dodatkowo, w ramach porozumienia Hanmi zachowa wyłączne prawo do udziału w komercjalizacji produktów na terenie Korei i Chin.

Reklama

- Zawarta między stronami umowa w zakresie opracowania trzech innowacyjnych rozwiązań diabetologicznych jest potwierdzeniem długotrwałego zaangażowania Sanofi na rzecz niesienia skutecznej pomocy pacjentom dotkniętym tą chorobą. Nawiązana współpraca to ogromna szansa na poszerzenie posiadanego portfolio o leki przyjmowane raz w tygodniu i raz na dobę, a wraz z tym zapewnienie pacjentom jeszcze bardziej komfortowych terapii, a także zwiększenie naszego udziału w segmencie insulin bazalnych oraz dalszego wykorzystania preparatów GLP-1-RA i leków skojarzonych zawierających GLP-RA i insulinę. W ten sposób realizujemy cel, którym jest uzupełnienie naszej bieżącej oferty i dotarcie do szerszej grupy pacjentów - powiedziała Pascale Witz, która w nowej strukturze organizacyjnej firmy pokieruje globalną jednostką ds. Cukrzycy i Chorób Sercowo-Naczyniowych (Global Diabetes and Cardiovascular Care Business Unit).

Portfolio Quantum bazuje na autorskiej technologii firmy Hamni pod nazwą LAPSCOVERY, którą jest platforma technologiczna ukierunkowana na wydłużenie czasu działania leków biologicznych. Głównym celem jest ograniczenie do minimum częstotliwości oraz liczby podawanych dawek leku, a w konsekwencji zmniejszenie częstotliwości zdarzeń niepożądanych przy optymalizacji skuteczności terapii.

Spółka Hanmi zaprezentowała dane z pięciu klinicznych i pozaklinicznych badań dotyczących preparatu efpeglenatide podczas 75. sesji naukowej Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego (ADA), która odbyła się w czerwcu br.

INTERIA.PL/informacje prasowe
Dowiedz się więcej na temat: cukrzyca | leki
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy