Reklama

CIA badała wywoływanie doświadczeń poza ciałem

​W 1983 roku CIA wydała tajemniczy raport na temat "doświadczenia bramy", twierdząc, że dzięki zmiennym stanom świadomości człowiek może przekroczyć przestrzeń i czas. Dziesiątki lat później dokument został odtajniony, a teraz przeżywa odrodzenie w mediach społecznościowych.

29-stronicowy dokument zatytułowany "Analiza i ocena Procesu Bramy" (ang. Analysis and Assessment of the Gateway Process) został odtajniony w 2003 roku. Uważa się, że raport ten był częścią szerszego dochodzenia CIA w sprawie możliwości wykorzystania koncepcji kontroli umysłu i hipnozy w działaniach szpiegowskich w okresie zimnej wojny. 

Raport jest obszerny i zawiły - dotyka wielu tematów: od neuronauki po mechanikę kwantową, balansując między twardą nauką a pseudonauką. Zasadniczo sprowadza się to do tego, że CIA badała możliwość wywołania doświadczenia poza ciałem (OBE), które mogłoby dostroić się do jakiejś wyższej sfery poza rzeczywistością. 

"Zasadniczo, doświadczenie Bramy jest systemem treningowym zaprojektowanym w celu uzyskania zwiększonej siły, skupienia i spójności amplitudy i częstotliwości fal mózgowych pomiędzy lewą i prawą półkulą, tak aby zmienić świadomość, przenosząc ją poza sferę fizyczną, aby ostatecznie uciec nawet od ograniczeń czasu i przestrzeni" - czytamy w raporcie. 

Technika ta, zwana Procesem Bramy, opiera się na pomysłach opracowanych przez naukowców z Instytutu Monroe, organizację non-profit zajmującą się badaniem ludzkiej świadomości. Teoria głosi, że pewne ćwiczenia mogą pozwolić na synchronizację półkul mózgowych, dzięki któremu fale mózgowe w prawej i lewej półkuli mają taką samą częstotliwość i amplitudę. Stan ten może być osiągnięty poprzez serię ćwiczeń przypominających medytację podczas słuchania zestawu fal dźwiękowych, znanych jako Taśmy Bramy.

Zgodnie z raportem, Wszechświat jest złożonym systemem "oddziałujących pól energetycznych", w którym stany są po prostu zmianami dystrybucji energii. Ludzka świadomość to po prostu wibracyjny wzór energii. Kiedy synchronizacja półkul zostanie osiągnięta, może wyzwolić odrębny stan świadomości, w którym wibracja świadomości osoby jest wolna od fizycznej rzeczywistości i dostraja się do tego czystego pola energetycznego. 

Czerpiąc z idei splątania kwantowego, eksperci twierdzą, że ludzka świadomość może głęboko zmienić Wszechświat, ponieważ rzeczywistość jest projekcją holograficzną. W tym rozumieniu rzeczywistości, wszystko jest głęboko połączone w matrycy wzajemnie powiązanych wibracji energetycznych - od naszej świadomości do głębię Wszechświata. 

Dokument jest interesującą lekturą, ale nie powinien być traktowany jako naukowy, pomimo naukowego języka i koncepcji, z których czerpie wpływ. Wiele pomysłów zawartych w raporcie jest zaczerpniętych z prawdziwych badań naukowych, ale zebrane razem nie nadają się do przetestowania. Jest w nim wiele wątpliwych teorii i skrótów myślowych.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama