Reklama

Trzysta łodzi rozpoznawczych dla polskiego wojska

Inspektorat Uzbrojenia rozpoczął postępowanie, którego celem jest zakup trzystu łodzi rozpoznawczych ŁRM dla jednostek wojskowych Sił Zbrojnych.

Wojsko planuje w sumie zakupić w 2015 r. trzysta kompletów łodzi pneumatycznych. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, każda z dostarczonych łodzi powinna zapewnić bezpieczną przeprawę ludzi i sprzętu: na wodach osłoniętych, małych zatokach, małych jeziorach, rzekach i kanałach przy użyciu wioseł (napęd podstawowy) albo silnika zaburtowego o mocy od 4,5 kW do 15 kW, o wadze do 50 kg i z krótką kolumną "S" (15 cali).

Wymagania taktyczne

Planowane do zakupu ŁRM-y mają mieć maksymalne dopuszczalne obciążenie nie mniejsze niż 750 kg (zapewniając przy tym stateczność na wodzie). Maksymalna obsada łodzi ma być nie większa niż pięć osób, natomiast maksymalny ładunek nie może być mniejszy niż 250 kg (wliczając w to silnik zaburtowy oraz kanister metalowy dwudziestolitrowy z paliwem). Przy uszkodzeniu największej komory wypornościowej, wyporność napompowanej łodzi powinna być nie mniejsza niż 500 kg.

Reklama

Łódź powinna zabezpieczać przeprawę przy sile wiatru do 4 w skali Beauforta, przy regularnych falach o maksymalnej wysokości do 0,3 m i nieregularnych falach o maksymalnej wysokości do 0,5 m (np. powstających od przepływających jednostek pływających). Musi być też odporna: na działanie wody morskiej, materiałów pędnych i smarów (używanych w czasie jej eksploatacji np. z wykorzystaniem silnika zaburtowego) oraz środków do likwidacji skażeń, na opady atmosferyczne (deszcz, śnieg, grad), kondensacyjne osady atmosferyczne (rosa, szron, lód), podwyższoną temperaturę do + 60°C (temperatura graniczna: + 70 °C), na obniżoną temperaturę powietrza do -30°C (temperatura graniczna: -40°C) i wody do - 4°C.

Łódź powinna być odporna na udary mechaniczne o szczytowym przyśpieszeniu udaru do 60 m/s2 i czasie trwania 0,2 s, powstające przy zrzucie na ziemię ze spadochronem, zgodnie z wymaganiami NO-06-A103:2005.

Budowa łodzi

ŁRM ma mieć dno płaskie, usztywnione podczas eksploatacji (pływania) zwijaną lub składaną podłogą, będącą na ukompletowaniu łodzi. Nadmuchiwane burty (w kolorze RAL 7015, półmat) mają mieć trwały znak wolnej burty umieszczony po obu stronach łodzi. Konstrukcja powinna mieć nie mniej niż pięć komór wypornościowych. Spodnia i boczna zewnętrzna część pontonu pneumatycznego powinna być odporna na ścieranie wynikające z tarcia o podłoże w czasie dobijania łodzi do brzegu, dla co najmniej 200 cykli najazdu.

ŁRM-y powinny być wyposażone w system napełnienia i opróżniania komór powietrzem, przy czym czas napełnienia łodzi do ciśnienia roboczego pompką nożną (znajdująca się w wyposażeniu łodzi) nie powinien być większy niż 8 minut. Czas wypuszczenia powietrza z łodzi napełnionej do ciśnienia roboczego i jej zwinięcie nie powinien być większy niż 2 minuty.

Dopuszczalny spadek ciśnienia w którejkolwiek komorze (przy napełnieniu do ciśnienia roboczego łodzi nieobciążonej) w ciągu 24 h nie może być większy niż 20%, a łódź powinna mieć możliwość pływania i przebywania na wodzie przez co najmniej 8 godzin bez uzupełniania powietrza. Trwałość złączy powinna umożliwiać ciągłe pływanie nie mniej niż 12 godzin w okresie silnego nasłonecznienia.

Łódź powinna być wyposażona, w co najmniej dwa komplety korków spustowych wody lub w inny system jej osuszania. Nadmuchiwane burty na rufie powinny być rozdzielone pawężą, która wraz z metalowymi zamocowaniami powinna wytrzymać, przy normalnym użyciu maksymalne naprężenia wynikające z zamontowania silnika zaburtowego o mocy 15 kW z krótką kolumną "S" i masie nie większej niż 50 kg.

Łódź w stanie napełnionym przy ciśnieniu roboczym ma mieć długość od 3650 mm do 4200 mm i szerokość od 1350 mm do 1750 mm, natomiast po złożeniu powinna się zmieścić w pokrowcu o wymiarach nie większe niż 1300 x 850 x 500 mm (długość x szerokość x wysokość). Ciężar kompletnej łodzi po złożeniu w opakowaniu transportowym ma być mniejszy niż 80 kg. Opakowanie transportowe powinno umożliwiać przenoszenie jednego kompletu łodzi w pokrowcu przez dwie osoby.

Wyposażenie łodzi rozpoznawczych

Łódź rozpoznawcza ma być wyposażona w linę asekuracyjną, linę z uchwytem do mocowania zbiornika paliwa, uchwyt do zamocowania linki zabezpieczającej silnik, uchwyty transportowe (po dwa komplety na każdej burcie), dwie ławki miękkie (z których pierwsza ma być trwale wklejona w jedną z burt, a druga - mocowana doraźnie w zależności od potrzeb), cztery dulki obrotowe z czterema zewnętrznymi uchwytami wiosła (trzymakami), pawęż wraz z wewnętrzną, metalową osłoną pawęży i mocowaniem, zakończenie burt pneumatycznych (w części rufowej) oraz zawory o zaawansowanej konstrukcji z dodatkową przykrywką zapewniające łatwe napełnianie i opróżnianie komór (np. double-lock).

Wyposażeniem dodatkowym ma być: podłoga zwijana lub składana, miękkie siedzisko sternika napełniane powietrzem o ciśnieniu roboczym, cztery składane, dzielone wiosła, jedna lina holownicza Ø 8 mm o długości 12 m, jedna lina cumująca dziobowa Ø 8 mm o długości 3 m i jedna rufowa Ø 8 mm o długości 2 m, rzutka ratunkowa z liną Ø 8 mm o długości 15 m, pompka nożna o ciśnieniu nie mniejszym niż 0,3 at. z manometrem, opakowanie transportowe łodzi o podwyższonej wytrzymałości oraz pokrowce na wiosła.

W komplecie mają się również znaleźć, umieszczone w wodoszczelnych opakowaniach wielokrotnego użytku: części zapasowe i materiały naprawkowe, niezbędne do naprawienia łodzi w warunkach polowych (w tym klej do klejenia na zimno). Ich standardowym miejscem ma być kieszeń na burcie lub w rękaw jednej z ławek.

Założono, że oferty mają zostać złożone do 26 stycznia 2015 r. natomiast zamówienie ma zostać zrealizowane w ciągu ośmiu miesięcy - w okresie od 30 marca do 30 listopada 2015 r. Przy wyborze brane będą pod uwagę dwa czynniki: cena jednostkowa brutto (waga 85) i ciężar kompletnej łodzi po złożeniu w opakowaniu transportowym (waga 15). 

Maksymilian Dura

Defence24
Dowiedz się więcej na temat: ponton | Wojsko Polskie

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama