Co dalej z numerem 112?

Numer alarmowy 112 nie działa w naszym kraju doskonale i jest to poważny problem szczególnie dla cudzoziemców.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zamierza jednak podjąć intensywne prace prowadzące do zbudowanie jednolitego Systemu 112 i przedstawiło swoją ambitną koncepcję.

Spotkanie dotyczące budowy polskiego Systemu 112 odbyło się w dniach 28-29 maja. Uczestniczyli w nim wojewodowie (dolnośląski, kujawsko-pomorski małopolski, mazowiecki, pomorski i wielkopolski) oraz dyrektorzy wydziałów zarządzania kryzysowego. Spotkanie odbyło się pod przewodnictwem Pawła Solocha, Podsekretarza Stanu w MSWiA i Szefa Obrony Cywilnej Kraju.

Reklama

Przypomnijmy, że na Polsce spoczywa obowiązek uruchomienia numeru alarmowego 112 wynikający z postanowień Dyrektywy 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego. O systemie tym wspomina również ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

MSWiA przyznaje, że dotychczasowy system obsługi zgłoszeń alarmowych na numer 112 jest nieefektywny. Obecnie zgłoszenia z telefonów stacjonarnych obsługuje 331 jednostek powiatowych Państwowej Straży Pożarnej, a zgłoszenia z telefonów komórkowych przyjmuje 458 jednostek organizacyjnych Policji. Widać wyraźnie, że system jest niejednolity i angażuje wiele jednostek, podczas gdy w innych krajach dąży się do redukcji liczby Centrów Powiadamiania Ratunkowego (CPR) oraz ich integracji w jeden, ogólnokrajowy system.

Jak podaje MSWiA, aktualnie uzgadniana koncepcja budowy systemu "112" w Polsce, ma stać się wieloletnim programem rządowym, realizowanym przez resorty spraw wewnętrznych i zdrowia. Zakłada ona stworzenie zintegrowanego systemu zgłoszeń alarmowych, który cechowałoby spójne oprzyrządowanie techniczne oraz jednolicie wyszkolona kadra. Liczba CPR-ów w całym kraju miałaby wynosić 16+1 (dla miasta stołecznego Warszawa). System ma być również zintegrowany z systemem eCall ( elektronicznego powiadamiania o wypadkach drogowych).

We wspomnianym systemie CPR-y będą miały bezpośrednie połączenie z centralną bazą abonentów, aby możliwe było natychmiastowe pozyskanie pełnych danych o abonencie i lokalizacja miejsca, z którego wykonywane jest połączenie alarmowe. Ponadto system odbioru zgłoszeń na numer 112 umożliwi przekierowanie rozmowy do innego operatora CPR, który biegle włada danym językiem obcym, lub utworzenie rozmowy konferencyjnej z operatorem innego Wojewódzkiego Centrum 112. Zapewni to lepszą pomoc dla cudzoziemców, co ma znaczenie w związku z powierzeniem Polsce i Ukrainie organizacji Mistrzostw Euro 2012.

Taki system będzie również łatwiejszy w utrzymaniu i nadzorze. Możliwe będzie korzystanie z aktualnego przeglądu o zgłoszonych operatorach obsługujących wojewódzkie CPR oraz ich znajomości języków obcych. Zagwarantowana będzie również pełna elastyczność systemu. W przypadku uszkodzenia jednego CPR, jego funkcje przyjmie inny CPR w kraju. System ma być też niezależny od następujących zmian administracyjnych i organizacyjnych, a jego ewentualna rekonfiguracja ma być prostsza.

Jak informuje MSWiA, budowę i wyposażenie Wojewódzkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego umieszczono jako zadanie w Priorytecie XIII Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko". Przewidziano możliwość dofinansowania tego projektu w kwocie ok. 20 milionów euro.

Źródło: Dziennik Internautów
Dowiedz się więcej na temat: MSWiA
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy